Vooraan

Brussel, toekomstig werkgelegenheidsgebied

Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi) ziet Brussel uitgroeien tot hét werkgelegenheidsgebied in België. Deze vooruitblik van Clerfayt op de toekomstige Brusselse werkgelegenheidssituatie vond plaats in de Commissievergadering Economische Zaken en Tewerkstelling van 5 februari na een vraag van Brussels parlementslid David Leisterh (MR).

Actiris publiceerde in 2019 een rapport over de Brusselse arbeidsmarkt waarin werd vastgesteld dat het vervangingspercentage van arbeidskrachten in Brussel, in tegenstelling tot de andere gewesten, positief zal evolueren tegen 2030. Dat vervangingspercentage is de verhouding tussen het aantal jongeren (15- tot 24-jarigen) die de arbeidsmarkt zullen betreden en het aantal ouderen die de arbeidsmarkt zullen verlaten (55- tot 64-jarigen). Leisterh vroeg zich bij de vaststelling van deze positieve evolutie af welke strategie Clerfayt voor ogen heeft om een antwoord te bieden op de uitdagingen die zich hierbij zullen voordoen.

In tegenstelling tot de toekomstige vergrijzing van werknemers in Vlaanderen en Wallonië, zal in Brussel een verjonging van de beroepsbevolking worden vastgesteld. Brussel zal op die manier het werkgelegenheidsgebied bij uitstek worden, waarbij de andere regio’s op zoek zullen moeten gaan naar arbeidskrachten uit Brussel. Clerfayt ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor de verdere samenwerking van VDAB en Actiris, die hun gezamenlijke activiteiten nog zullen moeten intensifiëren. Op die manier kan de werkgelegenheidsgraad van de Brusselaars in de periferie verbeterd worden.

Door middel van een automatische vacature-uitwisseling tussen Actiris en VDAB kan er vanuit Brussel meteen naar gepaste kandidaten worden gezocht om in Vlaanderen te gaan werken. De focus van de komende jaren moet daarom liggen op het leren van talen bij Brusselse werkzoekenden. Ten eerste wordt het talenaanbod al versterkt met het onlangs geopende Beroepenpunt en de oprichting van het Talenpunt. Ten tweede wordt er ook een taalplan uitgewerkt dat de toekenning van taalcheques aan werkzoekenden mogelijk maakt. Ten slotte is er ook de sterke samenwerking tussen VDAB en Actiris waarbij VDAB reeds opleidingen in het Nederlands aanbiedt en cursisten daarbij ook begeleidt naar tewerkstelling.

Clerfayt kon op de vergadering nog geen informatie geven over de aard en de kwaliteit van de banen die zullen worden vrijgemaakt.

De volledige Commissievergadering Economische Zaken en Tewerkstelling van 5 februari vindt u hier terug.