Beleidsnieuws

Bevoegdheden in de Brusselse gewestregering en de VGC

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaat uit een minister-president, vier ministers (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) en drie staatssecretarissen. Hieronder vindt u de samenvatting van bevoegdheden; voor de complete versie van het ministeriele besluit klik hier.

Samenstelling van de Gewestregering en bevoegdheden:

 • Rudi Vervoort (PS), Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang.
 • Elke Van den Brandt (Groen), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid.
 • Alain Maron (Ecolo), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie.
 • Sven Gatz (Open Vld), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel.
 • Bernard Clerfayt (DéFI), Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn.
 • Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort).
 • Barbara Trachte (Ecolo), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Alain Maron).
 • Pascal Smet (one.brussels - sp.a), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Sven Gatz).

Bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

De Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen het College van de VGC.  

 • Het voorzitterschap van het College wordt uitgeoefend door Collegelid Elke Van den Brandt (Groen). Zij is bevoegd voor Begroting en Financiën, Welzijn, Gezondheid, Gezin, Stedelijk beleid, Armoede, Gelijke kansen, Brede school, Speelpleinen, Patrimonium, Facility, Investeringsbeleid, Media en Communicatie.
 • Collegelid Sven Gatz (Open Vld) is bevoegd voor Onderwijs, Scholenbouw en Ambtenarenzaken.
 • Collegelid Pascal Smet (one.brussels - sp.a) is bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra, Muntpunt en Etnisch-culturele minderheden.

Lees hier het desbetreffende collegebesluit houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.