Beleidsnieuws

Betaald Educatief Verlof wordt hervormd in Vlaanderen en Brussel

In het Regeerakkoord van het Brussels Gewest staat dat de Regering een hervorming zal doorvoeren van het beleid inzake betaald educatief verlof om dit uit te bouwen tot een instrument van permanente vorming dat essentieel is in de context van de veranderende arbeidsmarkt. In Vlaanderen werd zo’n hervorming al uitgewerkt: het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt vanaf 1 september het Betaald Educatief Verlof.

Het betaald educatief verlof/opleidingsverlof is het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om, met behoud van een begrensd loon, op het werk afwezig te zijn om een erkende opleiding te volgen. De werkgever krijgt een forfaitaire terugbetaling van de loonkost voor de betaalde uren. Hij moet daarvoor een schuldvordering indienen. Deze procedure zal in de toekomst voor het Vlaams opleidingsverlof administratief eenvoudiger en volledig digitaal verlopen.

Het Vlaams opleidingsverlof houdt concreet in dat elke werknemer in de private sector vanaf het schooljaar 2019-2020, 125 uur opleidingsverlof kan opnemen zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten dan terug aan de werkgever. Nieuw is dat ook werkplekleren daarvoor in aanmerking komt.

Er zijn wel strikte voorwaarden aan gekoppeld. Men moet bijvoorbeeld minstens 50% tewerkgesteld zijn in Vlaams Gewest om in aanmerking te komen. D.w.z. voltijdse en minstens halftijds tewerkgestelde deeltijdse werknemers die werken in een onderneming in het Vlaams Gewest zullen gebruik kunnen maken van het VOV. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Meer informatie vindt u op vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof. Met de simulator berekent u hoeveel uren u maximaal kunt opnemen in een schooljaar of voor een bepaalde opleiding.

Meer informatie over opleidingsincentives voor werkenden kunt u ook vinden in de vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).