Beleidsnieuws

Betaald Educatief Verlof (BEV)

In antwoord op schriftelijke vragen van de parlementsleden Bianca Debaets (CD&V) en Gilles Verstraeten (N-VA) heeft Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI) tekst en uitleg gegeven bij de stand van zaken van het betaald educatief verlof (BEV) in Brussel.

Wat de hervorming van het betaald educatief verlof betreft, werkt de minister momenteel samen met Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) en Brupartners aan de grondslag van een modern systeem dat aan de bijzonderheden en behoeften van het hedendaagse onderwijs beantwoordt. Er liggen meerdere verbeteringen op tafel om in te spelen op de steeds grotere flexibiliteit in het onderwijs, met name voor de cursussen van universiteiten en hogescholen. ‘We zijn ons er terdege van bewust dat het onderwijsaanbod diverser wordt, met hybride onderwijsmethodes (blended learning, e-learning, enz.) en dat dit gevolgen heeft voor het systeem van het betaald educatief verlof’, stelt Clerfayt, ‘voor wie het BEV een prioritair dossier is in 2021’.

Aangezien de huidige wetgeving niet toelaat opleidingen die op afstand verstrekt worden, te aanvaarden, heeft de regering twee besluiten aangenomen (namelijk het besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 van 7 mei 2020, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2020) om bepaalde toekenningsvoorwaarden voor betaald educatief verlof tijdelijk te versoepelen en om studenten-werknemers dezelfde rechten op dit verlof te bieden ondanks de beperkingen wegens de gezondheidscrisis, en dit tot het eind van het schooljaar 2020-2021.

Voor het schooljaar 2018-2019, dat in 2020 werd behandeld, werden in totaal 10.030 werknemers die betaald educatief verlof genieten, geregistreerd. Dat aantal evolueert constant sinds de afgelopen drie jaar : 9.270 werknemers namen betaald educatief verlof in 2017-2018, tegen 8.684 werknemers in 2016-2017. Het toegekende budget bedraagt 14.510.020 euro in 2020, voor de terugbetalingen van de opleidingen tijdens het schooljaar 2018-2019. Voor het schooljaar 2017-2018 bedroeg het totale budget 11.798.114 euro, en voor 2016-2017 was dat 11.044.240 euro.

Een protocol tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van het betaald educatief verlof werd gesloten op 29 mei 2015. De hervorming van het Vlaamse opleidingsverlof (VOV) in het Vlaams Gewest werd wel degelijk voorgelegd aan de Brusselse en Waalse tegenhangers.

De volledige vragen en antwoorden kan u hier, en ook hier, vinden.