Publicaties en analyse

Beleidsprioriteiten onderwijs en vorming voor het Vlaamse regeerakkoord

Het Vlaams departement Onderwijs en Vorming heeft een uitgebreid rapport met beleidsprioriteiten en voorstellen gepubliceerd om de volgende Vlaamse Regering te inspireren bij de opmaak van het nieuwe regeerakkoord.

De prioriteiten volgens de onderwijsadministratie zijn:

  1. Aantrekken en behouden van voldoende sterke, professionele, gemotiveerde en inspirerende leraren.
  2. De complexe uitdagingen en superdiversiteit in het onderwijs aanpakken via kwaliteitsvolle en krachtige schoolteams.
  3. Een leercultuur voor de ganse levensloopbaan realiseren.
  4. Leren in de 21ste-eeuwse samenleving.
  5. Kwaliteitsvol onderwijs voor elke lerende, van basiszorg tot excelleren.
  6. Kwaliteitsvolle en duurzame schoolgebouwen voor de 21ste eeuw.
  7. Meer investeren in onderwijs om toekomstige uitdagingen te kunnen aangaan.
  8. Samen met alle onderwijspartners kwaliteitsvol onderwijs realiseren door vrijheid en verantwoordelijkheid meer in balans te brengen.

In het rapport komen vele algemene onderwijsthema’s met een belangrijke impact op het Brussels gewest aan bod, zoals levenslang leren en duaal leren, maar wordt ook een aantal keren specifieker verwezen naar Brussel, vaak in de context van het omgaan met stedelijke problematieken. Zo voorziet beleidsvoorstel 1.5 het garanderen van gelijke onderwijskansen door sterke leraren aan te trekken en te behouden voor uitdagende scholen. Scholen met een grote concentratie aan kansarme leerlingen (vooral in Brussel, Gent en Antwerpen) zouden beroep moeten kunnen doen op extra aanvullende ondersteuning door experten. Ten tweede wordt het grote plaatstekort in scholen in Brussel, Antwerpen en Gent aangekaart en vraagt men om bijkomend te investeren in kwaliteitsvolle en duurzame schoolgebouwen. In Brussel moet ook de asbestproblematiek in de scholen worden aangepakt. Ten slotte wil men vanuit het subsidiariteitsprincipe inzette op versterkte samenwerking met lokale besturen die zelf vorm geven aan een lokaal onderwijsbeleid en pleit men ervoor om een structureel overleg uit te bouwen met de grote steden Brussel, Antwerpen en Gent.

Het volledige rapport vindt u hier terug.

Zoek een artikel