Beleidsnieuws

Balans van de jongerengarantie 2016-2017

Door het succes van de jeugdgarantie besliste de Brusselse minister van Werk Didier Gosuin (DéFI), deze garantie uit te breiden naar alle werkzoekenden die zich voor het eerst inschrijven bij Actiris en een bijzonder accent te leggen op de permanente verbetering van de kwaliteit van de begeleiding. Op vraag van Ahmed El Khannouss (cdH) maakte minister Gosuin de balans op van de jongerengarantie in de periode 2016-2017.

De Brusselse regering engageerde zich bij de start van de jongerengarantie om jaarlijks 6.000 maatregelen, wat overeen komt met het aantal jongeren die na hun studie en na inschrijving bij Actiris geen werk vinden binnen de 6 maanden, te financieren. De maatregelen zijn verdeeld in 3.000 beroepsopleidingen, 2.000 stages en 1.000 banen.

In 2016-17 startten 4.943 jongeren jonger dan 30 jaar een opleiding bij Bruxelles Formation, VDAB Brussel, EFP of hun partners, 1.842 jongeren begonnen een stage (First/STE, internationale stages en de beroeps-inlevingsstages), 2.592 jongeren kregen arbeidsbemiddeling voor een vacature ‘Select’ (preselectie van kandidaten door Actiris voor vacatures) en 601 jongeren startten een startbaanovereenkomst of het inschakelingscontract.

De uitgebreide jongerengarantie houdt in dat Actiris dezelfde diensten en prestaties zal aanbieden aan jongeren en andere werkzoekenden, behalve dat voor de jongeren Actiris zich ertoe verbindt binnen de 6 maanden een oplossing te vinden, en voor de andere werkzoekenden binnen de 12 maanden.