Beleidsnieuws

Arbeidsovereenkomsten artikel 60

Ridouane Chahid (PS) stelde in het Brussels Parlement een schriftelijke vraag aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) over de arbeidsovereenkomsten artikel 60.

De arbeidsovereenkomsten artikel 60 zijn geregionaliseerd sinds de zesde staatshervorming, en bieden leefloners of uitkeringstrekkers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een eerste werkervaring op te doen en/of toegang te krijgen tot het recht op een werkloosheidsuitkering. Het gaat dus om een arbeidsovereenkomst tussen de begunstigde en het plaatselijke OCMW.

De arbeidsovereenkomsten artikel 60 zijn een belangrijk instrument voor socioprofessionele inschakeling, aangezien ze mensen die ver van de arbeidsmarkt staan de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen en aldus hun beroepsopleiding te verbeteren of af te ronden.

Voor de 19 OCMW's van het Brussels Gewest stellen we een jaarlijks gemiddelde vast van:
- 3.621 werknemers tewerkgesteld via artikel 60§7 voor 2018
- 3.527 werknemers die via deze regeling in dienst zijn genomen voor 2019.

Een hervorming van dit systeem artikels 60 is geleidelijk in werking getreden sedert 1 januari 2020. De doelstellingen van die hervorming zijn een harmonisatie van de praktijken, de versterking van het kwalitatieve aspect (inclusief het opleidingsaspect) van het systeem, de financiële steun van het Gewest aan de OCMW’s om de kosten van het administratief en sociaal beheer van de inschakelingsbetrekking gedeeltelijk te dekken.

Het volledig antwoord van minister Bernard Clerfayt vindt u hier.

Zoek een artikel