Beleidsnieuws

Arbeidsmarktuitdagingen aanpakken met ‘Iedereen aan boord’

Hét antwoord of dé oplossing om de uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken, bestaat niet. Een strategie om deze uitdagingen het hoofd te bieden, vereist een meersporenbeleid. Daarvoor willen de Vlaamse sociale partners de traditionele paden verder bewandelen, maar ook durven verlaten. In het akkoord Iedereen aan boord van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) schuiven ze een twintigtal hervormingsvoorstellen naar voren om de krapte en de competentiemismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De voorgestelde maatregelen om iedereen aan boord krijgen én iedereen duurzaam aan boord houden beogen de volgende concrete doelstellingen:

  • Iedereen aan het werk: een diverse set aan maatregelen moet het activeringsbeleid verbreden en versterken om personen met een migratieachtergrond, 55-plussers, kortgeschoolden en personen met een arbeidshandicap aan boord te halen. Een RSZ-korting voor langdurig werkzoekenden moet werkgevers overtuigen hen sneller een job aan te bieden. Daarnaast ligt de uitdaging in het activeren van personen die momenteel niet aan het werk zijn noch werk zoeken. Met een plan potentiële arbeidsreserve willen de sociale partners deze groep van ruim 113.000 mensen maximaal ondersteunen in hun opstap of terugkeer naar werk. Werken moet ook lonender worden voor de lagere inkomens: de sociale partners willen onderzoeken of het invoeren van een Vlaamse jobstimulans een antwoord kan zijn.
  • Iedereen duurzaam aan het werk houden: door de uitvoering en opvolging van de acties uit het actieplan Werkbaar werk kan er effectief een versnelling hoger worden geschakeld om iedereen die werk heeft, duurzaam aan het werk te houden. Daarbij vragen de sociale partners extra aandacht voor 55- en 60-plussers: als ontslag dreigt, moet een preventief retentiebeleid en creatieve formules zoals doorstarttrajecten en transitiepools, deze ervaren werknemers aan boord houden.
  • Iedereen levenslang leren en ontwikkelen: een leercultuur ontwikkelen, duale trajecten van leren en werken voor jongeren én volwassen mogelijk maken en inzetten op hoger onderwijs dat aantrekkelijk en relevant is voor (werkende) volwassenen, moet een topprioriteit worden voor de ministers van Onderwijs en Werk. De sociale partners pleiten voor een verhoogde enveloppe voor het Vlaams opleidingsverlof, een evaluatie van alle opleidingsincentives en een digitaal loopbaanondersteuningspakket dat iedereen snel een beeld geeft op de opleidingen en steunmaatregelen die er zijn.
  • Iedereen digitaal: tot slot moet iedereen de kans krijgen om volwaardig deel uit te maken van de digitale samenleving. De Vlaamse sociale partners willen verder gaan met hun actieplan digitalisering waarvoor de Vlaamse overheid een voorbeeld- en voortrekkersrol dient op te nemen.

Sterk sociaal overleg: de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties onderlijnen dat de nieuwe Vlaamse Regering niet alleen staat voor deze uitdagingen en willen als vertegenwoordigers van meer dan 150.000 Vlaamse bedrijven en organisaties, zelfstandigen, en 2 miljoen werknemers, werkzoekenden en hun gezinnen in dialoog mee het voortouw nemen om de nodige veranderingen te versnellen en in goede banen te leiden.

Het volledig akkoord kunt u hier lezen. De bijlagen van het akkoord vindt u hier