Nieuws uit de sector

Arbeiders en potentiële werkgevers dichter bij elkaar brengen

Studenten personeelsbeleid (HRM) van Odisee brachten onlangs een bezoekje bij de arbeiders van FIX. Ze onderzochten welke obstakels de zoektocht naar werk bemoeilijken, waarbij ze de theorie uit de opleiding toetsten aan de praktijk door in gesprek te gaan met de FIX’ers. In de tweede fase worden de arbeiders op 10 december uitgenodigd op de talentenmarkt van Voka, waar ze rechtstreeks in contact komen met werkgevers. 

De studenten gingen in gesprek met de arbeiders van FIX en ontdekten zo heel concreet welke factoren eigen aan de arbeider zijn/haar zoektocht naar werk moeilijk maken. Ook werd er duidelijke feedback gegeven naar de arbeiders, namelijk enkele aandachtspunten waar ze aan kunnen werken tijdens hun traject bij FIX en daarna. Bovendien analyseerde FIX samen met de studenten waar er voor hun organisatie kansen liggen om obstakels verder weg te werken.

Dit gesprek maakte deel uit van de eerste fase van een samenwerking tussen Odisee, Voka en FIX die de arbeiders en potentiële werkgevers dichter bij elkaar brengt. In de tweede fase, op 10 december, worden de arbeiders uitgenodigd op de talentenmarkt van Voka, die binnen een breder concept 'Welt' kadert. Met dit traject wil Voka bedrijven sensibiliseren om meer in te zetten op het aanwerven van werknemers uit kansengroepen.

Meer informatie leest u hier

(Foto: Website FIX)

Zoek een artikel