Beleidsnieuws

Advies rond bestrijding discriminatie bij tewerkstelling

In de commissie voor economie en werkgelegenheid van de ESR (economische en sociale raad voor het Brussels hoofdstedelijk gewest) werd op 13 maart 2017 een advies uitgebracht over het voorontwerp van ordonnantie betreffende het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

Het voorontwerp van ordonnantie voert twee soorten discriminatietests in namelijk de praktijktesten (verzenden van 2 gelijkaardige cv’s die enkel verschillen op één criterium dat mogelijk discriminerend is bijvoorbeeld afkomst of leeftijd) en mystery calls (werkgevers contacteren om te zien of zij ingaan op discriminerende verzoeken van mogelijke klanten). Het voorontwerp van ordonnantie streeft de uitvoering na van het sanctioneren van ondernemingen die discrimineren bij aanwerving.

Lees het advies.