Vooraan

Advies BANSPA over wegvallen Vlaamse Ondersteuningspremie voor Brusselaars

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is een compensatie aan werkgevers voor de eventuele extra kosten of lagere productiviteit die de arbeidshandicap (mentaal of fysiek) van de werknemer met zich meebrengt. Sinds 1 januari 2019 kunnen inwoners van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest (BHG) geen aanspraak meer maken op de premie. Dat heeft grote gevolgen: de incentive voor werkgevers om een Nederlandstalige Brusselaar met een handicap aan te nemen wordt veel minder groot en er ontstaat een concurrentieel nadeel ten opzichte van Vlamingen en Franstalige Brusselaars.

In dit advies vraagt BANSPA (de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners) aan de Vlaamse Regering om de VOP opnieuw open te stellen voor Nederlandstalige Brusselaars. Een andere optie is dat de Brusselse Regering, samen met de Vlaamse Regering en de COCOF, een verbeterde versie van activa.brussels voor verminderde arbeidsgeschiktheid uitwerkt, in een samenwerking tussen gewest en gemeenschap.

Eerder berichtte Tracé Brussel Nieuws al dat deze problematiek in de commissie economische zaken van het Brussels parlement werd besproken, ondertussen stond de VOP ook op de agenda van de commissie economie van het Vlaams parlement (verslag, blz. 7-10).

Het volledige advies en meer informatie kunt u krijgen via mail naar ewoud.desadeleer@tracebrussel.be (secretariaat BANSPA).

UPDATE: intussen verscheen hierover ook een artikel in Bruzz.