Beleidsnieuws

Actiris is klaar om nieuwe werkzoekenden te begeleiden

Parlementslid Véronique Lefrancq (cdH) ondervroeg minister voor werk Bernard Clerfayt (DéFI) in de plenaire zitting van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de strategie van Actiris met betrekking tot de groei van het aantal werkzoekenden in het Brusselse.

Door de coronacrisis zouden er in het Brussels Gewest, afhangend van het scenario, 10.000, 20.000 of 30.000 werkzoekenden bijkomen. Dat betekent meer werk voor Actiris. De jongerenwerkloosheid is met 8% gestegen (33% daarvan is pas afgestudeerd), 20% van de tijdelijke werklozen dreigen volledig werkloos te worden, voor 10% van de zelfstandigen dreigt een faillissement.

In zijn antwoord stelde minister Clerfayt dat de regering van het Brussels Gewest momenteel werkt aan een algemeen relanceplan. De diensten van Actiris werden gereorganiseerd. Bovendien werd de jongerengarantie versterkt. Die garantie biedt aan alle jongeren of een nieuwe job, of een stage, of een opleiding, of een hervatting van studies, of validering van competenties.

De volledige gedachtewisseling in het Brussels parlement kunt u hier lezen.