Beleidsnieuws

Aanvullende stagebonus

Op 23 april keurde de Vlaamse Regering een éénmalige uitbreiding en verhoging van de stagebonus voor het schooljaar 2020-2021 goed. Deze stagebonus bedraagt 1000 euro en komt bovenop de bestaande stagebonus. 

Het geld voor deze aanvullende bonus komt er dankzij financiële steun van de Europese Unie en kadert in het plan ‘Alle Hens Aan Dek’. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering ondernemingen stimuleren om ook tijdens deze zware periode leerwerkplekken ter beschikking te stellen voor jongeren.

Lees alles over de stagebonus, de voorwaarden en de aanvraagprocedure hier. Let op, deze maatregel geldt enkel voor ondernemingen in Vlaanderen.