Beleidsnieuws

Aanvraag erkenning ‘Beroepskwalificerende trajecten’

Sinds 2 september kunt u met uw organisatie een erkenning aanvragen voor een beroepskwalificerend opleidingstraject bij het Departement Werk en Sociale Economie.

In de Vlaamse kwalificatiestructuur zijn de beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties ondergebracht op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit. Dat bevordert de transparantie en uitwisselbaarheid van kwalificaties in het opleidingslandschap en op de arbeidsmarkt.

Er zijn twee soorten beroepskwalificaties die bepalen wat iemand moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen:

  • de beroepskwalificerende opleidingstrajecten (competenties aanleren die nodig zijn voor een beroepskwalificatie).
  • de beroepskwalificerende EVC-trajecten (competenties die iemand al verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby, ... officieel erkennen).

Iedere organisatie kan nu een erkenning voor een beroepskwalificerend opleidingstraject aanvragen, op voorwaarde dat ze geregistreerd is bij het kwaliteits- en registratiemodel voor dienstverleners.

Op dit moment werkt het departement Werk en Sociale Economie nog aan de EVC-standaarden. Pas als die procedure is afgerond, kan men ook een erkenningsaanvraag voor een beroepskwalificerend EVC-traject indienen.

Een erkenningsaanvraag kan het hele jaar door ingediend worden. Stuur uw aanvraag minstens 14 weken (maximale duur van de erkenningsprocedure) voor de voorziene start in om zeker te zijn dat uw opleidingstraject op tijd erkend raakt.

Meer informatie vindt u op vlaanderen.be/beroepskwalificerende-trajecten.