Beleidsnieuws

Aantal NEET’s in het Brussels Gewest

Op 7 februari stelde mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) een mondelinge vraag aan Brussels minister van Werk Didier Gosuin (DéFI), betreffende het aantal NEET’s (Neither in Employment nor in Education and Training) in het Brussels Gewest.

Minister Gosuin gaf in zijn antwoord vooreerst mee dat voor heel de Europese Unie de gegevens voor de indicator van NEET’s systematisch berekend worden op grond van de Enquête naar de Arbeidskrachten, en het dus voor heel de EU gaat om een raming op grond van een enquête. Het officiële percentage wat betreft het aantal NEET's (15-24 jaar) in het Brussels Hoofdstedelijk in 2017 is 13,3%. Op grond van dit percentage kunnen we ramen dat ongeveer 18.442 jongeren tot de groep van de NEET’s behoren in Brussel.

De cijfers over 2018 zijn nog niet beschikbaar, en verder is het ook niet mogelijk om het totale aantal NEET’s te berekenen vertrekkende van administratieve gegevens. Actiris heeft namelijk enkel gegevens over het aantal NEET-jongeren dat ingeschreven is als werkzoekende en kan pas een profiel van hen geven zodra ze ingeschreven zijn bij Actiris. De bemiddelingsdienst registreerde voor 2018 een jaarlijks gemiddelde van 8.977 jongeren onder de 25. Er moet echter benadrukt worden dat het aantal afzonderlijke jongeren die ingeschreven werden als NWWZ in heel 2018 (ofwel de arbeidskrachtenreserve) aanzienlijk hoger ligt, aangezien het 25.255 personen beloopt. 

Daarnaast besprak Gosuin in zijn antwoord ook enkele gegevens over de doelstelling van het NEET-partnerschap. Hij benadrukt dat bij deze projectoproep de prioriteit wordt gelegd op het behalen van de doelstellingen met de doelgroep. Bovendien moet de methodologie constant geëvalueerd en aangepast worden om zo goed mogelijk overeen te stemmen met de behoeften van de jongeren. 

U leest het volledig bulletin van vraag en antwoord hier (vanaf p.106).