Beleidsnieuws

Aanpak coronacrisis in Vlaanderen

In de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement werd op 14 mei van gedachten gewisseld over de aanpak van de coronacrisis. Vlaams minister voor Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) gaf daar onder meer een overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering van 8 mei.

Daartoe behoren onder meer de uitbreiding van de Winwinlening (dat zijn leningen voor kmo’s) en de huurlening voor de sectoren die verplicht hun locatie hebben moeten sluiten. De Vlaamse regering kreeg de goedkeuring van de Europese Commissie voor de ‘corona achtergestelde lening’ voor bedragen boven de 800.000 euro. Er kan nu tot 2 miljoen euro worden geleend op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan 100% van de loonkost. Met elk bedrijf wordt besproken wat de impact is van de crisis op het bestaande financieringsplan en welke verzachtende maatregelen nodig zijn. De PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) bereidt de operationalisering voor van de afspraken rond handelshuur. Met de ondernemersorganisaties, industriefederaties en FIT en VLAIO wordt bekeken hoe de herstart van de export stapsgewijze versneld kan worden. Tot 13 mei werden er 126.000 coronahinderpremies aangevraagd, daarvan werden er 101.000 uitbetaald. Er werden ook al 100.000 maal dagpremies uitbetaald.

Het aantal maatwerkbedrijven dat in grote mate gesloten is en veel tijdelijke werkloosheid telt, daalt elke week. Op 27 april was 42% van de maatwerkers aan de slag, 54% zat toen in tijdelijke werkloosheid. Het aantal maatwerkbedrijven dat kampt met hogere ziektecijfers daalt naar 11%. Zes arbeidsmarktexperts (Ans De Vos, Ive Marx, Ludo Struyven, Sarah Vansteenkiste, Wim Van der Beken en Stijn Baert) zouden tegen 22 juni een advies uitbrengen over de vragen hoe de werkzaamheidsgraad op peil te houden, en hoe jobverlies te vermijden en nieuwe jobs creëren, mismatchen en tekorten aan te pakken. Dit advies is nog niet openbaar raadpleegbaar.

 In april 2020 werden er 12.099 vacatures gemeld bij de VDAB, in april 2019 waren er dat nog 23.661. Enkel uit de land- en tuinbouwsector komen er meer vacatures dan vorig jaar. De prognoses van het bijkomend aantal werkzoekenden ligt tussen de 45.000 en 60.000. Bij de start van de lockdown nam VDAB het initiatief om met de zogenaamde Covid 19-vacatures een fast lane te creëren voor acute vacatures als gevolg van de lockdown. Op vraag van de minister werkte de VDAB maatregelen uit zoals de IBO-premie en de ondersteuning van wijkwerkers. De online opleidingen op de VDAB-site kenden een enorm succes , de regering trekt 4 miljoen uit voor een uitgebreider aanbod en een beter platform. In het kader van haar dienstverlening gaat de VDAB nog meer inzetten op haar digitale kanalen, en gaat ze haar(gespecialiseerde) partners meer inschakelen.

Het volledige debat in commissie kunt u hier lezen.