Beleidsnieuws

Aanklampend maatwerk

'Voornamelijk door ziekte, zorg voor kinderen, ouderdom of een grote afstand tot de arbeidsmarkt door lage scholing, langdurige werkloosheid en/of een migratieachtergrond, zijn 1,7 miljoen Belgen tussen de leeftijd van 20 en 64 niet actief, dat is 1 op 3 en dus te hoog', aldus het Verslag 2019 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. De zes aanbevelingen over de inactiviteitsgraad in ons land hebben al wat inkt laten vloeien.

Ook directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Monica De Jonghe, pleit in haar recent opiniestuk om, naast jobcreatie, door activering via maatwerk meer inactieven terug naar de arbeidsmarkt te leiden. Voor de 650.000 inactieven in de ziekteverzekering moeten ondernemingen, vooral de kleinere, wel hun weg terugvinden in de wirwar van wettelijke re-integratiemogelijkheden.

Over de aanbevelingen werden in de Vlaamse Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie op 6 februari aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) een aantal vragen voorgelegd door Caroline Gennez (sp.a), Imade Annouri (Groen) en Axel Ronse (NVA).

Minister Crevits: ‘Ons antwoord is er een van kansen bieden via aanklampend maatwerk voor hen die willen werken maar om de een of andere reden niet kunnen. We hebben nu drie rollen gedefinieerd voor VDAB, als activerings-, loopbaan- en dataregisseur, en zoeken dus ook naar meer mogelijkheden om mensen die nog niet participeren, wel te laten participeren op de arbeidsmarkt’. Ze ging verder kort in op de zes aanbevelingen rond jongeren, 60-plussers, niet uit de EU afkomstige personen, vrouwen, laaggeschoolden en levenslang leren. Lees meer in het verslag van de antwoorden