Nieuws uit de sector

75 jaar sociale zekerheid

Sinds 13 december 2019 is de Belgische sociale zekerheid 75 jaar oud. Op 28 december 1944 legde België immers de basis van zijn sociale zekerheid met de Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Tegelijk werd ook de eerste steen gelegd van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Hoog tijd dus om nog eens te verduidelijken wat sociale zekerheid in België inhoudt.

Algemeen genomen zorgt de sociale zekerheid voor vervangingsinkomens en een aanvulling op het inkomen. Voor wie dan nog door de mazen van het net glipt is er de sociale bijstand. Meer gedetailleerd bestaat de klassieke sociale zekerheid in België uit drie grote stelsels en zeven takken. De drie grote stelsels bestaan uit een stelsel voor de werknemers, een stelsel voor de zelfstandigen en ten slotte ook een stelsel voor de ambtenaren. Daarnaast zijn er ook de zeven takken, namelijk rust- en overlevingspensioenen, werkloosheid, arbeidsongevallenverzekering, beroepsziekteverzekering, gezinsbijslag, verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en de jaarlijkse vakantie.

De sociale zekerheid waarborgt dus na 75 jaar nog steeds de sociale bescherming van de Belgische bevolking. Elke generatie droeg daarbij steeds de plicht om het systeem waar nodig aan te passen aan steeds veranderende sociaal-economische omgeving. Om de verjaardag van de sociale zekerheid te vieren organiseerde de RSZ op 20 december 2019 een ceremonie in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De sociale partners lazen er een gezamenlijke verklaring voor, waarin zij de uitgangspunten van de sociale zekerheid terug onderschreven.

Ter gelegenheid van dit jubileum zet de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid dit jaar, via een aantal projecten, de verwezenlijkingen van en de uitdagingen voor de sociale zekerheid extra in de kijker. Deze projecten zijn terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.