Tracé Brussel Nieuws

17/06/2022

Brussel aan de slag: de resultaten

De Nederlandstalige opleidingssector in Brussel bouwt aan kwalitatieve opleidingen en werkervaringstrajecten voor jongeren en (jong)volwassenen die een extra zetje nodig hebben om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt. In 2020 ging de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) via ‘De ronde voor onderwijs’ in gesprek met schoolteams uit het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. In 2022 werd de ‘Ronde’ verdergezet. 42 organisaties uit de opleidingssector gingen in op de uitnodiging van de VGC en Tracé Brussel vzw om mee na te denken over hoe de opleidingssector versterkt kan worden. De resultaten werden gebundeld in het magazine 'Brussel aan de slag'.

Lees meer

Opleidingsinkomen

In de Commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest stelde parlementslid Pepijn Kennis (Agora) een vraag aan minister Bernard Clerfayt (DéFI) in verband met het opleidingsinkomen om werkzoekenden te vergoeden tijdens hun opleiding.

Lees meer

Artikel 60-contracten

Door de ordonnantie van 28 maart 2019 werden de artikel 60- contracten hervormd. Het doel was om de OCMW-praktijken te harmoniseren en vooral om het opleidingsaspect van de regeling uit te breiden. Actiris ziet toe op de uitvoering van de hervorming door de jaarverslagen van de OCMW's te beoordelen en zorgt voor technische ondersteuning en begeleiding. Actiris brengt ook verslag uit van de resultaten en verleent advies over eventuele wijzigingen aan de regeling. In de Commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) een vraag aan minister Bernard Clerfayt (DéFI) met betrekking tot de resultaten van de hervorming.

Lees meer

Armoedeplan

Het college van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) heeft op 5 mei 2022 haar Armoedeplan 2022-2025 goedgekeurd. Dit Armoedeplan is een verdere concretisering van het Meerjarenplan 2022-2025 van de VGC. Liefst 37,8% van de inwoners van het Brussels Gewest riskeert armoede of sociale uitsluiting, stelt de VGC.

Lees meer

Interregionale arbeidsmobiliteit

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement vroeg parlementslid Axel Ronse (N-VA) zich af hoe het zit met de interregionale arbeidsmobiliteit, meer bepaald het aantrekken van Brusselse werkzoekenden richting Vlaamse werkgevers.

Lees meer

Skills for life 2022

Van maandag tot woensdag was Tracé Brussel vzw met het project Jump naar werk in Rome om de laatste hand te leggen aan het Erasmus+ project 'Skills for Life'. Het was een blij weerzien na jaren van online meetings.

Lees meer

Junior Digital Test Engineer

De Pool Opleiding Werk Digitalcity.brussels, waarin de sector en de publieke diensten voor opleiding en tewerkstelling Brussels Formation en Actiris samenwerken, heeft een opleidings-en tewerkstellingstraject ontwikkeld voor de functie van Junior Digital Test Engineer bij Sogeti. 12 Brusselse werkzoekenden werden geselecteerd voor het traject en volgden 35 dagen intensieve training bij Digitalcity.brussels. 

Lees meer

Fastlane bij Defensie

Op donderdag 23 juni 2022 om 10u organiseert JES Brussels een infosessie voor toeleiders over het fastlane parcours in samenwerking met Defensie. De infosessie vindt plaats bij de organisatie (Werkhuizenstraat 3,
1080 Sint-Jans-Molenbeek). 

Lees meer

Jobhoppen

Het Huis voor Gezondheid organiseerde voor de 9e keer, in samenwerking met Muntpunt, het event 'Jobhoppen'. 

Lees meer

Mutualisering, bijeenvoeging & groepering van diensten voor Brusselse social profit ondernemingen

Op maandag 13 juni organiseerde Bruxeo, de confederatie voor de Brusselse social profit sector, een colloquium over mutualisering, bijeenvoeging en groepering van diensten. Dit vond plaats in het Brussels Parlement.

Lees meer

Waarom 80.000 Brusselaars geen werk vinden

Onder de titel 'Waarom 80.000 Brusselaars geen werk vinden' verscheen deze week een uitgebreide reportage in BRUZZ.

Lees meer

Jaarverslag 2021 Agentschap Integratie & Inburgering

Het jaarverslag 2021 van het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering zet het Strategisch Plan 2021-2025 in de kijker, in het kader van de vernieuwde wetgeving en met ruime aandacht voor Brussel.

Lees meer

Zoek een artikel