Tracé Brussel Nieuws

19/11/2021

Brug naar werk

De Werkcentrale van stad Brussel organiseert op 23 november van 14.00 tot 18.30 uur opnieuw een "Brug naar werk" in het Koning Boudewijnstadion. Ben je op zoek naar werk en heb je een beperking? Of ben je een werkgever en wil je meer informatie over het aanwerven van een persoon met een beperking? 

Lees meer

Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel definitief

Op 10 november keurde het parlement van het Brussels Gewest in plenaire zitting het Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel rond de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden goed. 

Lees meer

STEM-beleid

De Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) gaf onlangs een advies over de STEM-agenda 2030 (Science, Technology, Engineering and Mathematics), de opvolger van het STEM-actieplan 2012-2020. 

Lees meer

Een leven lang student

De sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de hogescholen en de universiteiten vragen in dit advies aan de Vlaamse overheid aantrekkelijkere formules aan te bieden voor wie werken en studeren wil combineren. Doel is te komen tot een beleid dat zich richt op zoveel mogelijk werknemers, werkzoekenden, ondernemers, bedrijven en organisaties een leercultuur bij te brengen zodat Vlaanderen klaar staat voor de uitdagingen van de toekomst.

Lees meer

Leer- en loopbaanoffensief

In opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse Overheid stelde een team van arbeidsmarktexperten een advies op voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Voortbouwend op een eerder experten-advies, focust men op de mismatch op de arbeidsmarkt, de geringe beweging die er is in de Vlaamse loopbanen, en de te lage opleidingsmotivatie en -participatie.

Lees meer

CVO Lethas wint de prijs ‘Nederlands leren’

Hoe oefen jij Nederlands? Dat was een wedstrijdvraag voor anderstaligen tijdens de Week van het Nederlands. Meer dan honderd anderstaligen tonen in dertig filmpjes daarop hun antwoord. Ook Brusselaars lieten zien hoe zij op een ludieke en originele manier Nederlands oefenen, en het CVO Lethas sleepte een van de drie prijzen in de wacht.

Lees meer

Onderwijs in Brussel in een nieuw jasje

De website Onderwijs in Brussel heeft een nieuwe look gekregen. De website heeft als ambitie uitgebreide informatie te geven over het Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel. Wie zich wil verdiepen in het inschrijven in een Nederlandstalige school, het begeleiden van leerlingen, Nederlands leren, naschoolse activiteiten, educatieve ondersteuning van scholen, les geven in de hoofdstad, etc. komt hier beslist aan zijn of haar trekken.

Lees meer

Hoe ziet u de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel?

Met Brussel aan de slag! wil minister Sven Gatz, samen met Tracé Brussel vzw en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het opleidingsbeleid in Brussel verder vorm geven.

Lees meer

Boost naar werk

Een reeks workshops die je helpen om je plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Dit project is een samenwerking tussen Tracé Brussel vzw, de Brusselse jobhuizen en meer dan 10 Brusselse Ateliers Actief Zoeken naar Werk (AAZW)-partners. 

Van maandag 29 november tot vrijdag 10 december kan je op verschillende plaatsen in Brussel deelnemen aan meer dan 50 gratis workshops die je zoektocht naar werk een boost kunnen geven. 

Lees meer

Tewerkstellingsmaatregelen en diensten voor de socioculturele sector

Welke tewerkstellingsmaatregelen bestaan er voor Brusselse werkzoekenden? Wat kunnen de diensten van Actiris, Tracé Brussel vzw en Sociare betekenen voor werkgevers uit de socioculturele sector (paritair comité 329)?

In het webinar ‘Tewerkstellingsmaatregelen en diensten voor de socioculturele sector’ dat plaats vond op 28 november, namen een twintigtal verschillende werkgevers uit de socioculturele sector deel om kennis te maken met de diensten van Actiris, Tracé Brussel vzw en Sociare.

Lees meer

Artizan sinterklaaspakketjes bij Atelier Groot Eiland

December komt eraan, dat wil zeggen dat we dringend op zoek moeten naar cadeautjes en lekkers. Hiervoor kan je zoals elk jaar terecht bij Artizan, de cadeauwinkel van Atelier Groot Eiland waar je onder andere Sinterklaaspakketjes kan bestellen. Voor 11 euro heb je een traditioneel Sintpakketje, voor 35 euro heb je een LUXE sintpakketje, met naast het traditionele pakketje ook nog Jam, gedroogd fruit en veel meer lekkers.

Lees meer