Tracé Brussel Nieuws

08/10/2021

Samenwerkingsakkoord Vlaanderen - Brussel goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft op woensdag 6 oktober het Samenwerkingsakkoord van 24 juni 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden goedgekeurd in plenaire zitting. Eerder was het al goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement, alsook in de commissie Tewerkstelling in het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Eens het akkoord ook is goedgekeurd in de plenaire zitting van het Brussels Parlement treedt het in voege.

Lees meer

Samenwerking tussen Brusselse werkgevers en overheid

Om de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt na de corona-crisis op te volgen en de werkgevers beter te kunnen ondersteunen, lanceert Actiris in samenwerking met VDAB Brussel en Bruxelles Formation een enquête bij 1.000 werkgevers. Het startschot werd op 30 september gegegeven, samen met een tiental werkgeversfederaties én de Brusselse minister voor Werk, Bernard Clerfayt (DéFI).

Lees meer

Trabajo en Bélgica

“Trabajo en Bélgica”, een initiatief van OrientaEuro, breidt zijn aanbod uit inzake gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding, loopbaancoaching voor ondernemers, jobcoaching en studiekeuzebegeleiding.

Lees meer

Week van duurzaam bouwen: Toekomstgerichte beroepen van de bouw

Tijdens de Week van duurzaam bouwen, die plaatsvindt van 27 tot 29 oktober kan je Construcity.brussels in Paleis 7 van de Heizel bezoeken.  De leerlingen van de Brusselse lagere scholen kunnen er kennismaken met de verschillende bouwberoepen.

Lees meer

Jobmatch Horeca – JES Brussels

De Brusselse horecasector zoekt volop naar nieuwe werkkrachten. Er is werk en er zijn heel wat kansen voor jonge werkzoekenden die willen doorgroeien in deze dynamische sector. Daarom organiseert JES Brussels op 28 oktober 2021 een Jobmatch Horeca. Dit event gaat van 14u tot 16u door bij JES Brussels, Werkhuizenstraat 3 te Sint-Jans-Molenbeek.

Lees meer

Word vrijwilliger in bestuur!

Denk en praat jij graag mee over de richting die een vereniging op moet gaan? Wil je je kennis en ervaring ten dienste stellen van een organisatie? Heb je interesse en bereidheid om mee te denken rond de aanpak van de laaggeletterdheid in Brussel en de uitbouw van een Centrum voor Basiseducatie?

Lees meer

Kwetsbare personen begeleiden naar tewerkstelling.

Het fonds SD Worx wenst, door middel van financiële ondersteuning, organisaties te ondersteunen die kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (NEET jongeren, personen met een migratieachtergrond, personen in armoede, …) begeleiden, stimuleren en/of opleiden met als doelstelling hen op termijn te activeren naar werk. Projecten die vertrekken vanuit de talenten van deze personen worden ondersteunt, het fonds staat ook open voor sociale innovaties.

Lees meer

Optimalisatie van interne werking van organisaties

De bedoeling van het Venture Philanthropy Fonds, waarvan sinds 2015 PNB Paribas Fortis Private Banking de financiële partner is, bestaat erin mee te werken aan of de aanzet te geven tot een proces van structurele versterking van de geselecteerde organisaties. Dit door het financieren van externe consultancy en van bepaalde strategische investeringen en door het inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting. Organisaties (vzw’s of sociale economiebedrijven) gevestigd in België en actief op het vlak van sociale inclusie in België kunnen intekenen op deze oproep. Koepelorganisaties of federaties kunnen niet intekenen, noch organisaties in hun oprichtingsfase.

Lees meer

Brusselse werkloosheid daalt, vacatureaanbod verdubbelt

Het Brussels Gewest telde eind september 88.260 werkzoekenden en had een werkloosheidsgraad van 15,4%. Dit komt neer op een daling 3.625 personen op jaarbasis (-3,9%). De daling was voornamelijk merkbaar bij de jongeren: 9.311 jonge werkzoekenden, 1.139 personen minder dan een jaar geleden (-10,9%). De jongerenwerkloosheidsgraad bedraagt nu 24,1%.

Lees meer

Studentenjob en studiekeuze

Randstad Research doet jaarlijks een studie bij 1000 studenten en stelt vast dat dit jaar voor het eerst meer dan de helft van de studenten zijn/haar keuze van een studentenjob laat afhangen van zijn/haar studiekeuze. Echter blijft hét belangrijkste criterium hoeveel de student ermee zal verdienen. De ervaring in het Infopunt Jobstudent Brussel van Tracé Brussel vzw bevestigt deze bemerking. Ook het loon is een heel belangrijk drijfveer voor jongeren.

Lees meer

Sterke toename werkgelegenheidsgraad

In België is 70,5% van de 20-64-jarigen aan het werk in het tweede kwartaal van 2021. Dat publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK). De IAB-werkloosheidsgraad daalt van 6,7% naar 6,2%. De werkloosheid neemt sterker af bij mannen dan bij vrouwen. Zo komt de werkloosheidsgraad van mannen voor het eerst sinds begin 2017 onder die van vrouwen te liggen.

Lees meer