Tracé Brussel Nieuws

04/06/2021

Assisen tegen Racisme in het Brussels parlement

Op donderdag 3 juni organiseerde het Brussels parlement de Assisen tegen Racisme. Na het voorgaande gesprekspanel rond huisvesting bogen de parlementsleden zich over het racisme in de Brusselse economie, de werkgelegenheid en het openbaar ambt.

Lees meer

Vraag over tewerkstellingsmaatregel SOCECO

Op 26 mei 2021 vroeg Dhr. Gilles Verstraeten (N-VA) tijdens de Commissie voor Economische Zaken en Tewerkstelling toelichting aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) betreffende de 30 miljoen euro die dit jaar werd uitgetrokken voor de nieuwe tewerkstellingsmaatregel SOCECO (ofwel inschakelingsbanen). 

Lees meer

Nieuwe premie Tetra+

De GOB Economie en Werkgelegenheid heeft een nieuwe premie bekendgemaakt, de Tetra+ premie, een herwerking van de voormalige Tetrapremie die beschikbaar was tot 19/05/2021. De nieuwe Tetra+ premie is bedoeld voor de sectoren die het meest getroffen zijn door de Coronamaatregelen, namelijk de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer. De premie is beschikbaar van 2 tot en met 30 juni 2021.

Lees meer

Betaald Educatief Verlof (BEV)

In antwoord op schriftelijke vragen van de parlementsleden Bianca Debaets (CD&V) en Gilles Verstraeten (N-VA) heeft Brussels minister Bernard Clerfayt (DéFI) tekst en uitleg gegeven bij de stand van zaken van het betaald educatief verlof (BEV) in Brussel.

Lees meer

Taalleerdersonderzoek in het Huis van het Nederlands Brussel

Zelfs in het bijzondere coronajaar 2020 klopten bijna 15.000 bezoekers aan bij het Huis van het Nederlands met een vraag over taalcursussen NT2. Ongeveer 6.500 schreven zich effectief in. Dankzij een snelle digitale omschakeling en een vlotte coronaveilige heropening van de fysieke deuren wist het Huis van het Nederlands dus grotendeels zijn werking te handhaven.

Lees meer

Uitwisseling onderwijskrachten

Zowel Vlaanderen als het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kampen met een lerarentekort. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest delen Actiris en VDAB nu kennis en middelen in de zoektocht naar nieuwe leerkrachten.

Lees meer

Toekomstvisie minister Weyts op duaal lesgeven

Op de Vlaamse Commissievergadering voor Onderwijs van 27 mei polsten parlementsleden naar de toekomstvisie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de opportuniteiten en de kansen van het duaal lesgeven. Concreet betekent duaal lesgeven dat een persoon tewerkgesteld is in een bedrijf en tegelijkertijd lesgeeft op een school. Sinds het schooljaar 2020-2021 loopt het project waarbij wordt nagegaan hoe deze vorm van lesgeven succesvol tot stand kan komen.

Lees meer

Financiële ondersteuning voor sectoren bij uitbouw duaal leren

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) trekt 3 miljoen euro uit voor de werkplekcomponent van duaal leren. Hiermee wil de Vlaamse Overheid sectoren financieel ondersteunen bij de dienstverlening die zij bieden aan ondernemingen in het kader van duaal leren.

Lees meer

Actiris: ‘Laat 6.000 jongeren een First Stage volgen’

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal First Stages met 30% gedaald. De stages bieden jongeren nochtans een eerste werkervaring aan, cruciaal in hun zoektocht naar werk. Actiris lanceert daarom een oproep aan de 38.000 Brusselse werkgevers: werf ook in deze moeilijke tijden stagiairs aan.

Lees meer

Aanvullende stagebonus

Op 23 april keurde de Vlaamse Regering een éénmalige uitbreiding en verhoging van de stagebonus voor het schooljaar 2020-2021 goed. Deze stagebonus bedraagt 1000 euro en komt bovenop de bestaande stagebonus. 

Lees meer

Beliris ondersteunt Brusselse projecten

Met een budget van 845 miljoen euro staat Beliris klaar om de ontwikkeling van Brussel te ondersteunen. Het nieuwe programma, dat de jaren 2020 tot 2022 bestrijkt, blaast het Brusselse Gewest nieuw leven in door in te zetten op projecten van hoge kwaliteit. De door de federale en regionale regeringen gedeelde ambitie wordt belichaamd in een drieledig programma: efficiënte mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en cultuur, sport en erfgoed.

Lees meer

20 jaar FOD sociale zekerheid in beweging

Op 23 mei 2021 was het 20 jaar geleden dat het Koninklijk Besluit verscheen dat aan de basis lag van de oprichting van de FOD Sociale zekerheid. Ze vervult drie strategische taken: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en bestrijding van sociale fraude. Haar missie: het leven en de levensstandaard van burgers verbeteren door een duurzame sociale zekerheid en sociale bescherming. 

Lees meer

Vacatures stijgen terug in Brussel, maar ook de werkloosheid

Het maandelijks persbericht van Actiris meldt in mei 4.444 rechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen, 82,9% meer vergeleken met mei 2020.

Lees meer

Uitzendwerk herleeft

In april groeide de Belgische uitzendsector met 2,47% ten opzichte van maart, en met zo maar even 62,74% ten opzichte van april vorig jaar. Toch zitten we nog niet aan het pre-coronaniveau, er gaapt namelijk een kloof van 9,31% ten opzichte van april 2019. Dat meldt Federgon, de sectorfederatie van de uitzendsector.

Lees meer

#WORK.in.PROGRESS

Van 7 Juni tem 11 juni (9u30-16u) biedt JES in samenwerking met Gamewise (Gent) het project #WORK.in.PROGRESS aan. Een project waar ze samen met jongeren een computer game maken, maar niet zomaar.

Lees meer

Rekruteren met een beperkt budget

Heeft de coronacrisis een impact op je HR-budget? Op 8 en 10 juni organiseert Select Actiris twee interactieve webinars over de verschillende steunmaatregelen die je kunnen helpen. Je leert er ook alles over de begeleiding die je kan krijgen van hun rekruteringsexperts. Meer info en inschrijven via deze link.

Lees meer

Vernieuwde website

De website van CVO Lethas zit in een nieuw kleedje. Bekijk het hier.

Lees meer

Vernieuwde website

De website van Vivo zit in een nieuw kleedje. Bekijk het hier.

Lees meer

Opleidingscentrum voor politie en hulpdiensten

Met Brusafe, de gewestelijke school voor veiligheids- en preventieberoepen, wil het Brussels Gewest meer Brusselaars aantrekken om als hulpverlener, politieagent, brandweerlid, GAS-ambtenaar of gemeenschapswacht te werken. 

Lees meer

Stageplaatsen voor Brusselse jongeren

De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris doet een oproep aan de werkgevers om ook in deze economisch moeilijke coronatijden toch zo veel mogelijk jonge stagiairs aan te nemen. Het voorbije jaar is de jongerenwerkloosheid in het Brussels Gewest met 6,4% toegenomen. Er zijn ook 30% minder stageplaatsen dan voor de coronacrisis, terwijl een stage voor veel jongeren de springplank is naar een volwaardige baan. Een good practice is het bedrijf Auto5, zij maken veelvuldig gebruik van stagiairs.

De volledige KanaalZ-reportage kan u hier bekijken.

Lees meer

Covid-19-bevraging over werk, inkomen en levenslang leren

Statistiek Vlaanderen, het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren, brengt op haar website rapporten uit over tal van thema’s. Met de coronapandemie die een grote impact had op de leefsituatie van de bevolking, ontstond de nood aan betrouwbare en actuele data om de impact van de crisis in kaart te brengen. Het resultaat van een grootschalige COVID-19 burgerbevraging, ontwikkeld in samenspraak met actoren uit het netwerk Statistiek Vlaanderen en een aantal externe experten, werd in een rapport ‘Werk, inkomen en levenslang leren’ gepubliceerd.

Lees meer

Jaarverslag 2020 VDAB

VDAB heeft haar jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het bevat een schat aan informatie en cijfermateriaal over de organisatie en de arbeidsmarkt. Daarnaast loopt corona als een rode draad doorheen het geheel. 

Lees meer

Jaarverslag 2020 FIX

Het jaarverslag 2020 van FIX staat online.

Lees meer

Jaarverslag 2020 Atelier Groot Eiland

Het jaarverslag 2020 van Atelier Groot Eiland staat online.

Lees meer

Jaarverslag 2020 CyCLO

Het jaarverslag 2020 van CyCLO staat online.

Lees meer

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten

Met gemiddeld 6,2% vroegtijdige schoolverlaters in 2019 scoort Vlaanderen beter dan het internationale gemiddelde (10,3%), maar de doelstellingen uit het Vlaamse Pact 2020 zijn nog niet gehaald. Bovendien kennen de scholen in het beroepssecundair onderwijs een veel hoger percentage schoolverlaters. 

Lees meer