Tracé Brussel Nieuws

08/01/2021

Brochure Schakels naar werk 2021

Tracé Brussel vzw heeft het nieuwe jaar alvast goed ingezet en presenteert u de gloednieuwe brochure Schakels naar werk 2021. Deze brochure geeft je een overzicht van de inschakelingsorganisaties in het Brussels gewest die een Nederlandstalig aanbod hebben van begeleiding, beroepsopleidingen en/of werkervaring voor werkzoekenden. Benieuwd? Lees of download de brochure dan via www.schakelsnaarwerk.be vanaf maandag online. Veel leesplezier!

Lees meer

Opheffing Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

Met het oog op een slankere overheid besliste de Vlaamse Regering in het regeerakkoord 2019-2024 het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen stop te zetten. SYNTRA Vlaanderen bouwde in samenwerking met diverse partners de voorbije jaren de ondernemerschapsopleidingen, de leertijd en het duaal leren op professionele wijze uit. In de opheffing werden de verschillende diensten en personeelsleden overgeheveld naar andere organisaties zodat de expertise van de personeelsleden en de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven.

Lees meer

Van leren en werken naar duaal leren

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de onderwijsvorm leren en werken stelselmatig ingekanteld worden in de onderwijsvorm duaal leren. Deze overgang heeft heel wat gevolgen voor de centra voor deeltijds onderwijs (CDO’s) en Syntra vzw’s inzake het opleidingsaanbod, de aanloopstructuuronderdelen en de eindtermen. De overgang van leren en werken naar duaal moet afgerond zijn in het schooljaar 2025-2026.

Lees meer

Phoenix.brussels

De Brusselse regering lanceert, op voordracht van de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt (DéFI), phoenix.brussels. Dit is een uitzonderlijke maatregel die ervoor zorgt dat werkgevers, die nieuw bij Actiris ingeschreven Brusselaars aanwerven, financiële steun krijgen. 

Lees meer

Brusselse regering steunt 38 nieuwe kringloopprojecten

Op voorstel van Brussels minister van Leefmilieu, Alain Maron (Ecolo), en staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte (Ecolo), heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de toekenning van 2,8 miljoen euro subsidies goedgekeurd voor 38 projecten die als laureaat zijn geselecteerd in de projectoproep BeCircular, editie 2020.

Lees meer

Opleiding Verzorgende/Zorgkundige

Op 1 februari 2021 start het Opleidingscentrum Familiehulp Brussel opnieuw met een opleiding tot Verzorgende/Zorgkundige.

Lees meer

Bouwbad

Bouwbad Brussel wordt voor een volgende sessie georganiseerd in Vilvoorde. Het gaat van start op maandag 18 januari 2021, en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Lees meer

Discrino

De Dienst Diversiteit van Actiris organiseert op dinsdag 23 februari en donderdag 25 februari 2021 de online vorming Discrino, over hoe je discriminatie kan herkennen en hoe je ermee moet omgaan. 

Lees meer

Digi-Welcome

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep Digi-Welcome, met als doel om projecten te ondersteunen die de toegang tot internet en online informatie vergemakkelijkt voor nieuwkomers, waaronder ook vluchtelingen en asielzoekers, en die ernaar streven hun digitale vaardigheden beter te ontwikkelen. 

Lees meer

Geïntegreerde trajecten voor laaggeletterde ouders met jonge kinderen

AMIF investeerde de voorbije jaren in de ontwikkeling van een inburgeringsaanbod voor laaggeletterde moeders met jonge kinderen. Wat startte als proeftuinen, resulteerde in een structureel, kwalitatief aanbod op maat. Herbekijk het webinar en ontdek het afgelegde proces, de getuigenissen van medewerkers en deelnemers én de mooie samenwerking die tot stand kwam tussen de Agentschappen Integratie en Inburgering, Centra voor Basiseducatie en Agentschap Opgroeien.

Lees meer

Brusselse werkloosheid stijgt

Eind 2020 telde het Brussels Gewest 90 586 werkzoekenden. Dat zijn er 3 564 meer dan in december 2019 (+4,1%). Ondanks maatregelen als tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen neemt de werkloosheid dus verder toe.

Lees meer

Analyse arbeidsmarkt

Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, heeft de Belgische arbeidsmarkt geanalyseerd met ondersteuning van Actiris, VDAB en Forem. Agoria deed dat al eens in 2018, maar met de coronacrisis was een update wenselijk.

Lees meer

Jobcreatie in Brussel

BISA, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse publiceerde recentelijk enkele cijfers over de arbeidsmarktdynamiek, waaronder ook de jobcreatie in 2018-2019 en in 2020. 

Lees meer

Nieuwe website

De website van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Economie & Werkgelegenheid zit in een nieuw kleedje. Niet enkel de technologie is nieuw, het design van de website en ook de structuur kregen een grondige makeover. Bekijk de nieuwe website via deze link

Lees meer