Tracé Brussel Nieuws

09/10/2020

Webinar: Beroepen van de toekomst

Woensdag organiseerde Tracé Brussel vzw samen met Jump naar werk het webinar Beroepen van de toekomst. Welke skills moeten jongeren binnen tien jaar hebben op de Brusselse arbeidsmarkt?

Lees meer

Tien zones zonder langdurige werkloosheid

In de Commissie Economische Zaken en Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op 30 september gediscussieerd over de zogenaamde zones zonder langdurige werkloosheid, beter bekend onder de Franse benaming Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée.

Lees meer

Duaal lesgeven tussen bedrijven en scholen

De Vlaamse Regering heeft haar definitieve goedkeuring gegeven aan de organisatie van een tijdelijk project duaal lesgeven tussen bedrijven en scholen voor gewoon secundair onderwijs.

Lees meer

Europese onderwijsruimte en digitale herbronning

Het onderwijs en opleidingsaanbod is ernstig ontwricht geraakt als gevolg van de coronacrisis en onderging een snelle verschuiving naar online- en afstandsonderwijs. Het massale gebruik van technologie bracht lacunes en zwakke punten aan het licht, wat voor Europa de gelegenheid vormt om onderwijs en opleidingen te herbronnen naar het digitale tijdperk. De Europese Commissie keurde twee initiatieven goed om onderwijs en opleidingen te versterken en een groen en digitaal Europa tot stand te brengen.

Lees meer

Nieuwe beschermingsuitkering

Sinds 1 oktober 2020 staat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in voor een nieuwe uitkering: de beschermingsuitkering (koninklijk besluit van 6 mei 2019, dat in het BS werd gepubliceerd op 20 mei 2019). Die uitkering is bestemd voor rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen bij wie het recht afloopt, en erkend worden als niet toeleidbaar vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen, en een specifiek of aangepast traject hebben gevolgd.

Lees meer

Roma Project by Maks

Maks vzw dingt met hun Roma Project mee naar de titel van ESF ambassadeur. 

Lees meer

Brulingua-app

Actiris lanceerde eind augustus een mobiele applicatie van hun taalleerplatform Brulingua. De app is gratis en geeft de gebruikers meer flexibiliteit en beweeglijkheid in hun zelfstudie.

Lees meer

Nood aan concrete acties om 80% werkzaamheidsgraad te bereiken

Voka publiceerde recentelijk een opiniestuk over de doelstelling van de nieuwe federale regering om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Volgens de organisatie ontbreken in het regeerakkoord echter concrete acties om deze doelstelling te halen.

Lees meer

Corona: moeilijkheden, maar ook kansen

Veel bedrijven hebben het door de coronacrisis moeilijk. Maar tegelijkertijd zijn er ook opportuniteiten.

Lees meer

Gendergelijkheid en kinderopvang

Op 17 september was er een bijeenkomst van de Europese sociale partners over kinderopvang. Ze waren van mening dat er meer vrouwen actief moeten zijn op de arbeidsmarkt om gendergelijkheid te bevorderen. Daarnaast moeten Europese lidstaten ondersteund worden bij het verbeteren van het aanbod en de betaalbaarheid van kinderopvang. Een gebrek aan beschikbare, toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle opvangfaciliteiten blijft namelijk nog steeds een belangrijke belemmering voor de economische activiteit van mensen met zorgtaken, in de praktijk meestal vrouwen.

Lees meer

European Vocational Skills Week

Van 9 tot 13 november 2020 vindt opnieuw de European Vocational Skills Week plaats. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij lokale, regionale of nationale organisaties beroepscompetenties en aanverwante aspecten in de spotlights plaatsen. 

Lees meer

Een brug naar werk

Startnet, een initiatief van Goethe-Instituut en de Stichting Mercator, is een Europees netwerk met partners die werken rond de inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt. Jump naar werk maakt actief deel uit van dit netwerk. Vorige week woensdag organiseerden ze het webinar Een brug naar werk: hoe jongeren ondersteunen in hun stap naar werk sinds COVID-19

Lees meer

Brusselse regering moet investeren in socialprofitsector

Het gemeenschappelijk vakbondsfront protesteerde afgelopen dinsdag in Brussel. Ze eisen dat de Brusselse regering 100 miljoen euro investeert in het personeel van de socialprofitsector.

Lees meer

Coronabesmettingen en de Brusselse arbeidsmarkt

Het stijgend aantal coronabesmettingen heeft opnieuw gevolgen voor de Brusselse arbeidsmarkt. Niet alleen was er een daling van het aantal vacatures, maar ook de algemene werkloosheid steeg.

Lees meer