Tracé Brussel Nieuws

04/09/2020

Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel

In 2011 sloten Brussel en Vlaanderen een samenwerkingsakkoord waarin de twee gewesten een aantal afspraken maakten in de domeinen arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden ondertekenden, maar dat akkoord was aan herziening toe.

Lees meer

Corona relanceplan

Op 7 juli werd het Relance- en herontwikkelingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de coronacrisis aan te pakken gelanceerd. Dit is het antwoord van de regering van het Brussels gewest op de coronacrisis-uitdagingen en moet naast de federale maatregelen en de maatregelen genomen door de 19 Brusselse gemeenten, worden gelegd. In dit plan worden zowel concrete maatregelen aangekondigd als beleidsintenties opgenomen uit het Brusselse regeerakkoord uit 2019 en de doelstellingen in de Strategie GO4Brussels2030.

Lees meer

Gevolgen coronacrisis voor Brussel

De coronacrisis heeft ernstige gevolgen voor het sociaaleconomisch weefsel van alle regio’s in België, met nuanceverschillen tussen de toestand in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Algemeen zien we in het Brussels Gewest dat de rijkste gemeenten in het zuidoosten minder getroffen worden, dat bestaande ongelijkheden tussen bepaalde delen van de bevolking worden vergroot, en dat mensen die al behoorden tot groepen met minder kansen op de arbeidsmarkt, het nog harder te verduren hebben.

Lees meer

Laagdrempelige opleidingen voor Brusselaars

Vlaanderen voorziet een extra opleidingsaanbod voor de anderstalige en laaggeschoolde werkzoekenden in Brussel opdat deze aan de slag kunnen gaan in een knelpuntberoep in Vlaanderen of Brussel.

Lees meer

Conceptnota STEM-kompas

De conceptnota geeft invulling aan de intentie van de Vlaamse regering om een nieuw ambitieus STEM-actieplan 2020-2030 uit te werken. De nota schetst de eerste krachtlijnen voor een nieuw STEM-actieplan, het verdere procesverloop en speelt ook in op noden voortvloeiend uit de bijzondere tijden waarin we nu leven. De aanbevelingen van het relancecomité worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Lees meer

Kennis Nederlands werkzoekenden

Uit een rapport van VDAB blijkt dat één op de acht werkzoekenden in Vlaanderen nog steeds een te beperkte kennis van het Nederlands heeft, wat bij uitstek belangrijk is en blijft op de arbeidsmarkt. In 2018 werd in bijna 9 op de 10 vacatures een taalvereiste Nederlands gesteld.

Lees meer

Platform Levenslang Leren

De Vlaamse Regering legde in het Vlaams Pact 2020 vast dat in 2020 minstens 15 procent van de Vlamingen regelmatig zou moeten deelnemen aan opleidingen. Vandaag ligt dat percentage echter onder het Europese gemiddelde van 11,1 procent. In 2019 nam 8,6 procent van de Vlamingen van 25 tot 64 jaar deel aan een opleiding, zowel binnen als buiten het regulier onderwijs. Vlamingen volgen te weinig opleidingen wegens het ontbreken van een leercultuur.

Lees meer

Nieuwe studierichtingen duaal leren

Op 17 juli 2020 keurden Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het ontwerpbesluit goed dat jaarlijks een lijst vastlegt van nieuwe duale opleidingen, waarvoor er telkens een standaardtraject wordt uitgewerkt. Deze lijst van nieuwe opleidingen breidt jaarlijks uit. Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn om te leren en te participeren op een werkplek.

Lees meer

Uitbreiding dienstverlening

Op 1 september 2020 is Leerwinkel Brussel van start gegaan op haar nieuwe locatie: Rouppeplein 16, 1000 Brussel. De Leerwinkel zal van maandag tot en met vrijdag elke voormiddag geopend zijn van 9u30 tot 12u00 en woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. Voorlopig zal er enkel op afspraak gewerkt worden.

Lees meer

Algemene werkloosheid in Brussel

In juli bleef de algemene werkloosheid in Brussel stabiel, zo blijkt uit cijfers van Actiris. Wel nam het aantal jonge werkzoekenden toe (+16,8% ten opzichte van vorig jaar). In augustus daarentegen nam de algemene werkloosheid in Brussel toe met 2,1%, en in diezelfde maand steeg ook het aantal jonge werkzoekenden (+18,9% ten opzichte van vorig jaar).

Lees meer

Brulingua-app

Actiris lanceerde eind augustus een mobiele applicatie van hun taalleerplatform Brulingua. De app is gratis en geeft de gebruikers meer flexibiliteit en beweeglijkheid in hun zelfstudie.

Lees meer

Subsidieoproep LAB

VDAB Brussel lanceert op 12 oktober een subsidieoproep voor het organiseren van beroepsgerichte opleidingstrajecten voor de kortgeschoolde Brusselse werkzoekende. Op 22 september is er ook een infomoment over deze oproep.

Lees meer

Week van de Geletterdheid

Van 7 tot 11 september loopt de Week van de Geletterdheid, die dit jaar focust op het belang van e-inclusie bij lokale besturen. 

Lees meer

Nieuwe projecten

JES Brussels introduceert twee nieuwe projecten: een pilootproject in samenwerking met Defensie en een wekelijkse jobclub. Daarnaast organiseert men een tweede editie van ZOOM Horeca en een nieuwe sessie 3 dagen in de Ardennen.

Lees meer

Cultuursensitieve Zorgambassadeur

Op 6 oktober 2020 start de oriëntatie opleiding Cultuursensitieve Zorgambassadeur voor werkzoekenden die een hart hebben om voor senioren te zorgen en die hiervan hun beroep willen maken. De oriëntatie opleiding, georganiseerd door EVA bxl, is erkend door VDAB en wordt gegeven door Groep INTRO en Brusselleer. Met een basiskennis Nederlands (1.1 behaald) ben je welkom en kan je de opleiding volgen. De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen en één stagedag per week. De opleiding start op 6 oktober 2020 en loopt tot 30 april 2021.

Lees meer

Opleiding Kraamzorg

Wil je jonge moeders en hun pasgeboren baby helpen, begeleiden en ondersteunen? CVO Brussel organiseert vanaf september 2020 de opleiding Kraamzorg. 

Lees meer

COACH2START

Brusselaars tussen 18 en 30 jaar oud met hoogstens een diploma middelbaar onderwijs kunnen deelnemen aan het COACH2START-programma van ART2WORK. Het biedt hen een voltijds programma van zes weken vol coaching en competentieversterkende workshops. De volgende sessie vindt plaats van 12 oktober tot 20 november 2020. Voor vragen kan je terecht bij Damien via het nummer 0475 26 78 82 of via damien.bachy@art2work.be. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de infosessie op dinsdag 15 september 2020 om 14u bij ART2WORK (Henegouwenkaai 41, 1080 Molenbeek). Meer info leest u hier.

Lees meer

Economische en Sociale Raad wordt Brupartners

Op 1 juli 2020 nam de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) een nieuwe visuele identiteit aan, met de introductie van de nieuwe naam Brupartners en bijhorend logo. 

Lees meer

Brussels schoolverlatersrapport

Het Vlaamse schoolverlatersrapport van VDAB is al een tijdje een vaste waarde en bron van heel wat interessante data voor al wie met onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid bezig is. Nu heeft Brussel ook een eigen schoolverlatersrapport, met dank aan Actiris en view.brussels.

Lees meer

Scholengids 2020-2021

De VGC lanceert de scholengids 2020-2021. In deze gids vind je alle Nederlandstalige scholen in Brussel: het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs, de internaten en de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). 

Lees meer