Tracé Brussel Nieuws

26/06/2020

Interregionale arbeidsmobiliteit en samenwerking VDAB-Actiris

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits antwoordde onlangs op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (beiden CD&V) over de tewerkstelling van Brusselse werkzoekenden in Vlaanderen en de samenwerking tussen de regionale arbeidsbemiddelingsorganisaties Actiris en VDAB.

Lees meer

Actiris is klaar om nieuwe werkzoekenden te begeleiden

Parlementslid Véronique Lefrancq (cdH) ondervroeg minister voor werk Bernard Clerfayt (DéFI) in de plenaire zitting van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de strategie van Actiris met betrekking tot de groei van het aantal werkzoekenden in het Brusselse.

Lees meer

Vragen aan Brusselse ministers van Werk en Economie

Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) beantwoordde de afgelopen tijd weer heel wat schriftelijke vragen van Brusselse parlementsleden. De thema’s varieerden van het verlies van werkloosheidsuitkeringen tot beperkingen aan de declaratieve inschrijving bij Actiris en ontslagen tijdens de coronacrisis. Andere vragen gingen over discriminatie op de werkvloer, knelpuntberoepen die niet raken ingevuld, het relance- en herstructureringsplan om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden, en inspanningen om vrouwen toe te leiden naar IT-beroepen. Brussels staatssecretaris bevoegd voor Economische transitie Barbara Trachte (Ecolo) kreeg een vraag in verband met de economische en sociale top van 16 januari 2020 over Strategie GO4Brussels.

Lees meer

Vlaams minister Crevits over het Schoolverlatersrapport

De tendensen in het Schoolverlatersrapport 2020, een pre-coronarapport, zullen wellicht een breuk kennen maar de vaststellingen zullen wel actueel blijven. Vanuit deze overtuiging gaf Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op 18 juni duiding op vragen van Robrecht Bothuyne (CD&V), Loes Vandromme (CD&V) en Tom Ongena (Open VLD) in de Vlaamse Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie.

Lees meer

Huis van het Nederlands Brussel

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle (CD&V) publiceerde op 19 juni een antwoord op vragen van Annabel Tavernier (N-VA) over zes activiteiten van het Huis van het Nederlands in Brussel. 

Lees meer

Aanpak coronacrisis in Vlaanderen

In de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement werd op 14 mei van gedachten gewisseld over de aanpak van de coronacrisis. Vlaams minister voor Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) gaf daar onder meer een overzicht van de beslissingen van de Vlaamse regering van 8 mei.

Lees meer

Europese openbare raadpleging Actieplan voor digitaal onderwijs

In de strategie Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk (2019-2024) had de Europese Commissie het over de digitale transformatie van de Europese economie en samenleving. Ondertussen is er de coronacrisis gekomen die gevolgen had voor meer dan 100 miljoen leerlingen, opvoeders, onderwijs- en opleidingspersoneel. De Europese Commissie wil in september 2020 haar actieplan voor digitaal onderwijs actualiseren en verder werken aan hoogwaardig en inclusief onderwijs in het digitale tijdperk. Dit maakt deel uit van het EU-herstelplan van de volgende generatie.

Lees meer

Zomerregeling

Tracé Brussel Nieuws gaat er even tussenuit! Dit is de laatste nieuwsbrief vóór de zomer, maar in september zijn we er weer. Ook voor onze andere diensten geldt een zomerregeling.

Lees meer

Vooropleiding social profit voor anderstaligen

VDAB organiseert een vooropleiding social profit voor anderstaligen, met een voorziene opstart midden augustus en midden september 2020. Deze opleiding is geschikt voor personen die graag in de zorgsector willen werken en hun Nederlands willen verbeteren. 

Lees meer

Cultuursensitieve Zorgambassadeur

Op 6 oktober 2020 start de oriëntatie opleiding Cultuursensitieve Zorgambassadeur voor werkzoekenden die een hart hebben om voor senioren te zorgen en die hiervan hun beroep willen maken. De oriëntatie opleiding, georganiseerd door EVA bxl, is erkend door VDAB en wordt gegeven door Groep INTRO en Brusselleer. Met een basiskennis Nederlands (1.1 behaald) ben je welkom en kan je de opleiding volgen. De opleiding bestaat uit twee opleidingsdagen en één stagedag per week. De opleiding start op 6 oktober 2020 en loopt tot 30 april 2021.

Lees meer

Evoliris wordt Digitalcity.brussels

Het Beroepenreferentiecentrum Evoliris wordt Digitalcity.brussels, de Pool Opleiding-Werk voor digitale beroepen in het Brussels Hoofdstedelijke gewest. Digitalcity wordt de plek bij uitstek voor digitale technologieën en biedt onderdak aan de belangrijkste opleidings- en tewerkstellingsspelers in dit domein. Bovendien zijn ze verhuisd naar de Jules Cockxstraat 6, 1160 Oudergem.

 

Lees meer

TECHNICS2START op zoek naar jobs

Door de coronacrisis zijn heel wat opdrachten voor de ploeg van TECHNICS2START weggevallen. Nog zeker tot volgend jaar hebben ze andere opdrachten nodig en zijn ze genoodzaakt om hun activiteiten uit te breiden (alle mogelijke ondersteunende technische en logistieke taken zoals bijvoorbeeld verhuizen, technische installaties in gebouwen, onderhoud van gebouwen en open ruimtes, klaar maken van leveringen, lossen van vrachtwagens; of stewarding van bepaalde publieksactiviteiten). TECHNICS2START gaat nu dus op zoek naar jobs om hun deelnemers goede werkervaringen te bezorgen.

Interesse? Dan kan je terecht op het e-mailadres technics2start@art2work.be of op het nummer 0472 70 26 68.

Lees meer

Inclusie binnen, buiten en mét VDAB

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB, schreef eerder deze week een opiniestuk over inclusie in hun organisatie.

Lees meer

Update impact coronacrisis op studentenwerk

In normale omstandigheden, zonder COVID-19, mogen studenten 475 uren werken als jobstudent. Dan zijn ze enkel de solidariteitsbijdrage van 2,71% verschuldigd.  De regering maakte hierop een uitzondering om studenten aan te moedigen om (meer) aan de slag te gaan tijdens de coronacrisis. Deze nieuwe maatregel werd in de nieuwsbrief van 05/06/2020 verder verduidelijkt. In dezelfde nieuwsbrief werd vermeld dat de regel voor kindergeld voor jongeren die in Brussel wonen nog niet werd aangepast. Daar komt nu verandering in.

Lees meer

Activeringspremies en socialebijdrageverminderingen

Het BISA publiceerde op 22 juni de 36e editie van Focus. In deze editie onderzoekt het BISA in samenwerking met het Federaal Planbureau de effecten van activeringspremies voor de werkloosheidsuitkeringen en de verlaging van de sociale bijdragen. Die maatregelen konden de gewesten toepassen om de arbeidskosten van de werkgevers te verlagen en werkgelegenheid te creëren. Om de besluitvorming op dat gebied te ondersteunen, toont men hoeveel arbeidsplaatsen de maatregelen creëren en wat de respectieve kosten zijn voor het Brussels Gewest.

Lees meer

Inspirerende praktijken sociale activering van nieuwkomers

De POD Maatschappelijke Integratie lanceerde, in samenwerking met enkele OCMW's en mogelijk gemaakt dankzij het AMIF, een gids met vijf inspirerende praktijken inzake sociale activering van nieuwkomers.

Lees meer

Jaarverslag PROFO vzw

Het jaarverslag 2019-2020 van PROFO vzw staat online. 

Lees meer

Internationale aanwezigheid in Brussel

De internationale aanwezigheid in het Brussels Gewest is goed voor tot 20% van de Brusselse economie en tot 23% van de gewestelijke werkgelegenheid (162.000 jobs). Dat blijkt uit de recente studie Brussel, internationale hoofdstad – de cijfers 2020 die besteld werd door het Commissariaat voor de relaties met de Europese en internationale instellingen.

Lees meer