Tracé Brussel Nieuws

05/06/2020

Wijziging oprichtingsdecreet VDAB

Het Regeerakkoord bevat inzake werkgelegenheid de volgende ambitieuze doelstelling: De Vlaamse Regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Om dit te realiseren breidde het Regeerakkoord de opdracht van de VDAB uit tot activeringsregisseur, loopbaanregisseur en dataregisseur. Op 20 mei 2020 wijzigde de Vlaamse Regering definitief het decreet tot oprichting van de VDAB met betrekking tot deze regierollen.  

Lees meer

Covid-19 en het Brussels Gewest

In de commissie voor de economische zaken en de tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest gaven minister voor werk Bernard Clerfayt (DéFI) en staatssecretaris voor economische transitie Brabara Trachte (Ecolo) antwoord op de talrijke vragen van parlementsleden in verband met de coronacrisis.

Lees meer

Goedkope leningen voor tewerkstellingscoöperaties

Op voorstel van de staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) heeft de Brusselse regering beslist een besluit aan te nemen dat het mogelijk maakt dat Finance.brussels leningen aan een verlaagde rentevoet kan toekennen aan tewerkstellingscoöperaties. Hierdoor kunnen deze coöperaties op hun beurt leningen toekennen aan hun leden-ondernemers. Voor deze maatregel werd 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Lees meer

Proefprojecten duaal lesgeven in het secundair onderwijs

Van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022 zullen er in het secundair onderwijs verschillende proefprojecten duaal lesgeven lopen. De Vlaamse regering gaf daartoe op 29 mei haar principiële goedkeuring. Duaal lesgeven is een concept waarbij werknemers uit het bedrijfsleven een tijdelijke lesopdracht opnemen in het secundair onderwijs. Die tijdelijkheid is belangrijk en onderscheidt het duaal lesgeven van de reguliere- en zogenaamde zij-instroom in het onderwijs. De duale lesgever blijft in de eerste plaats een werknemer van een bedrijf, maar sluit met een school en zijn/haar werkgever een overeenkomst omtrent de invulling van de lesopdracht en de voorwaarden.

Lees meer

Nieuwe regeling studentenwerk

Door de coronacrisis werd er voor 2020 een nieuwe regeling wat betreft het studentenwerk ingevoerd. Zo zullen de uren gepresteerd in het tweede kwartaal 2020 niet afgetrokken worden van de jaarlijks 475 uren.

Lees meer

De stijgende gekleurde onderkant van de arbeidsmarkt

Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum, publiceerde recentelijk een opiniestuk over de gekleurde onderkant van de arbeidsmarkt. In het huidige (post-)coronatijdperk loert een disproportioneel stijgende armoede bij mensen met een migratieachtergrond om de hoek. De nieuwe arbeidsmarktsituatie kan ervoor zorgen dat de bestaande kloven groter worden indien overheidsmaatregelen uitblijven.

Lees meer

Impact coronacrisis op werkloosheid

De maandelijkse cijferupdate van Actiris onthult dat de impact van de coronacrisis op de algemene werkloosheid in Brussel voorlopig beperkt blijft, maar de jeugdwerkloosheid stijgt. De economische activiteit daalde de afgelopen maanden sterk en dus zijn er minder kansen op de arbeidsmarkt, vooral voor jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

Lees meer

Jaarverslag 2019 Atelier Groot Eiland

Het jaarverslag 2019 van Atelier Groot Eiland staat online.

Lees meer

Jaarverslag 2019 DUO for a JOB

Het jaarverslag 2019 van DUO for a JOB staat online.

Lees meer

Fons Leroy over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Tot voor de coronacrisis uitbrak, verliep de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Vlaanderen vrij goed volgens gewezen afgevaardigd bestuurder van VDAB Fons Leroy. Enkel de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren die meestal vroegtijdig het secundair onderwijs verlaten, vormt een hardnekkig pijnpunt. Leroy pleit voor een snelle detectie en screening van deze doelgroep, een sluitende begeleidingsaanpak en het inzetten van leerwerkbanen en plekken.

Lees meer

Terugblik op herziening arbeiders- en bediendenstatuut

Het Verbond van Belgische Ondernemingen(VBO) vroeg 25 sleutelfiguren uit ondernemend en politiek België om terug te blikken op 25 scharniermomenten in onze economische evolutie. Voormalig minster van werk Monica De Coninck koos voor de herziening van het verschil in statuut tussen arbeiders en bedienden.

Lees meer