Tracé Brussel Nieuws

14/02/2020

Brussel, toekomstig werkgelegenheidsgebied

Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi) ziet Brussel uitgroeien tot hét werkgelegenheidsgebied in België. Deze vooruitblik van Clerfayt op de toekomstige Brusselse werkgelegenheidssituatie vond plaats in de Commissievergadering Economische Zaken en Tewerkstelling van 5 februari na een vraag van Brussels parlementslid David Leisterh (MR).

Lees meer

Technische- en beroepsscholen kritisch voor nieuwe eindtermen

In de nieuwe eindtermen zoals ze nu voorliggen worden technische vakken opgeofferd voor algemene vorming. De technische en beroepsscholen zijn niet tegen een brede basisvorming maar vrezen voor een onevenwicht. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft aangekondigd dat de eindtermen tegen de paasvakantie moeten landen omdat de uitrol is voorzien voor het schooljaar 2021-2022.

Lees meer

Loopbaanheroriëntatie noodzakelijk door digitalisering

In antwoord op een mondelinge vraag van Brussels parlementslid Viviane Teitelbaum (MR) werd duidelijk dat Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (Défi) een beleid hanteert waarbij loopbaanoriëntatie centraal staat, zeker op het vlak van digitalisering. Deze mondelinge vraag werd gesteld op de Commissievergadering Economische Zaken en Tewerkstelling van 5 februari.

Lees meer

Aanklampend maatwerk

'Voornamelijk door ziekte, zorg voor kinderen, ouderdom of een grote afstand tot de arbeidsmarkt door lage scholing, langdurige werkloosheid en/of een migratieachtergrond, zijn 1,7 miljoen Belgen tussen de leeftijd van 20 en 64 niet actief, dat is 1 op 3 en dus te hoog', aldus het Verslag 2019 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. De zes aanbevelingen over de inactiviteitsgraad in ons land hebben al wat inkt laten vloeien.

Lees meer

Projectoproep initiatieven sociale en democratische ondernemingen

Het GOB BEW, dat staat voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Economie en Werkgelegenheid, doet een oproep naar alle ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk in het Brusselse om projecten in te dienen die innoverend zijn, nieuwe banen scheppen, veranderingen teweegbrengen in het management van de onderneming, aan opschaling doen of de informele economie formaliseren.

Lees meer

Oproep ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving in Brussel

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Economie en Werkgelegenheid lanceert een projectoproep voor alle private verenigingen en plaatselijke besturen die projecten ontwikkelen ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en diversiteit bevorderen op de arbeidsmarkt  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is het ondersteunen van concrete en innoverende acties ter bestrijding van discriminatie bij tewerkstelling en ter ondersteuning van de diversiteit in die organisaties.

Lees meer

Projectoproep Becircular 2020 (circulaire economie)

Op donderdag 20 februari vindt een infoavond plaats rond de projectoproep Becircular 2020. Deze projectoproep richt zich tot bedrijven, coöperatieve verenigingen, zelfstandigen, verenigingen zonder winstoogmerk, etc. die in Brussel innovatieve economische projecten, of projecten voor de transitie naar een circulaire economie willen opzetten. Dit is een jaarlijks initiatief. Laureaten kunnen genieten van begeleiding en financiële steun.

Lees meer

Atelier Groot Eiland start een zelfoogstboerderij

Na Watermaal-Bosvoorde komt er nu ook in Jette een pluktuin, tevens zelfoogstboerderij genoemd. Het veld waar gewerkt wordt ligt naast de volkstuintjes aan de Schapenweg in Jette, vertelt Bengt Hendrickx, coördinator moestuinen bij vzw Atelier Groot Eiland. Het terrein is 9.000m2 groot en eigendom van de VUB.

Lees meer

Conferentie duaal leren

Op 11 februari vond op initiatief van Syntra Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming de eerste conferentie duaal leren plaats. De conferentie lokte meer dan 300 geïnteresseerden uit onderwijs, bedrijfswereld, sectoren, interprofessionele en intermediaire organisaties, overheden, etc.

Lees meer

Twaalf werkzoekenden expert cyberveiligheid dankzij Actiris

Door een samenwerking aan te gaan met het Japanse bedrijf Fijutsi is Actiris er in geslaagd 12 Brusselse werkzoekenden aan een job als specialist cyberveiligheid te helpen. Afgelopen dinsdag kregen ze hun diploma (een wereldwijd erkend certificaat in computerbeveiliging) overhandigd in de aanwezigheid van Brussels minister voor Werk Bernard Clerfayt (Défi).

Lees meer

Belgische arbeidsmarkt: positieve evoluties, behalve voor kortgeschoolden

Recent werden 230 arbeidsmarktindicatoren geactualiseerd door de FOD Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). Dat gebeurde in het kader van het Nationaal Hervormingsprogramma dat elke EU-lidstaat jaarlijks moet bezorgen aan de Europese Commissie.

Lees meer