Tracé Brussel Nieuws

10/01/2020

Diversiteitsplannen

Op 8 januari 2020 stelden VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-rector Yvon Englert officieel de diversiteitsplannen van hun universiteiten voor. Om deze plannen uit te werken deden ze beroep op Actiris. Het gaat daarbij om de eerste implementatie van diversiteitsplannen in het hoger onderwijs met de steun van Actiris. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) had eerder al in het verleden een genderquota vastgelegd bij nieuwe aanwervingen, maar legt daarnaast nu ook een gedragscode vast.

Lees meer

Minister Clerfayt preciseert kerntaken Actiris

Eén van de beleidsprioriteiten bij Actiris is de digitalisering van de diensten, zowel voor de werkgevers en werkzoekenden als voor het interne beheer. De voltooiing van het unieke dossier voor de werkzoekenden en voor de werkgevers zal enerzijds de automatische matching op basis van de competenties mogelijk maken en anderzijds ertoe leiden dat de consulenten meer tijd krijgen om de werkzoekenden en de werkgevers te begeleiden. Hetzelfde geldt voor de informatisering van de interne diensten, aldus de Brusselse minister voor Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFI) in antwoord op een vraag van Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) tijdens de Brusselse Commissie Economische Zaken en Tewerkstelling op 18 december 2019. 

Lees meer

Werkloosheidsgraad blijft dalen in het Brussels Gewest

De werkloosheidsgraad is de afgelopen vijf jaar onafgebroken gedaald en bedroeg in oktober 15,8 procent van de Brusselse beroepsbevolking, het laagste cijfer sedert 2003.

Lees meer

Oriënteringsnota promotie van meertaligheid

Een positieve teneur was er in het Vlaams parlement bij de bespreking van de Oriënteringsnota betreffende promotie van meertaligheid van Sven Gatz (Open VLD), de Brusselse minister belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (plenaire vergadering van 11 december 2019). 

Lees meer

Hervorming Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Vlaams Minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Hilde Crevits (CD&V) wil in overleg met de federale overheid een nieuw kader individueel maatwerk uiteenzetten (hervorming van het oude SINE-statuut) en de statuten van sociale en beschutte werkplaatsen harmoniseren.  Ook de lokale Diensteneconomie (LDE) wordt hervormd naar individueel maatwerk. Dit moet een transparante en correcte behandeling van alle sociale economiebedrijven en de doorstroom naar reguliere tewerkstelling garanderen.

Lees meer

75 jaar sociale zekerheid

Sinds 13 december 2019 is de Belgische sociale zekerheid 75 jaar oud. Op 28 december 1944 legde België immers de basis van zijn sociale zekerheid met de Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Tegelijk werd ook de eerste steen gelegd van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Hoog tijd dus om nog eens te verduidelijken wat sociale zekerheid in België inhoudt.

Lees meer

Brusselse werkzoekenden enthousiast over werken of stage lopen in het buitenland

Zes op tien Brusselse werkzoekenden wil in het buitenland werkervaring opdoen, zo blijkt uit een studie van Actiris. 

Lees meer

Screening horeca

Op woensdag 22 en donderdag 23 januari 2020 organiseert JES Brussels de screening horeca. Kent u mensen tussen 18 en 35 jaar met enige ervaring in de keuken, de zaal of bij het poetsen en housekeeping, die momenteel niet aan het werk zijn?

Lees meer

Opleiding Verzorgende/Zorgkundige

Familiehulp organiseert, in samenwerking met VDAB, de opleiding Verzorgende/Zorgkundige. Deze opleiding start op 3 februari en er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Lees meer

Aan de slag met jongeren

Ben of ga je Aan de Slag met Jongeren? Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari organiseert JES Academy een vormingstweedaagse waar ze je meenemen in hun manier van kijken naar en aan de slag gaan met jongeren in een stedelijke context. Ze doen dit op een interactieve, ervaringsgerichte manier en creëren ook plaats voor uitwisseling.

Lees meer

Nieuwe biomarkt

Op zaterdag 11 januari 2020 van 10u30 tot 19u opent de nieuwe Food Hub in Food Market Wolf (Wolvengracht 48c,1000 Brussel). Vanaf 15u is er een Boerenmarkt, degustatie en live muziek.

 

Lees meer

Online vitrine

Na een korte pauze van hun tweedehandsfietsverkoop zijn ze er terug: de refurbished tweedehandsfietsen. Deze echte CyCLO-fietsen zijn zowel duurzaam, sociaal en lokaal en beschikken over een garantie van één jaar.  Ze zijn vanaf nu online te bezichtigen en zijn te koop in het Bockstael Atelier te Laken.

Lees meer

Samenwerkingsakkoord Unia en werkgevers

Voor het eerst zetten alle werkgeversorganisaties (BECI, Boerenbond, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE, VBO en VOKA) en het interfederaal gelijkekansencentrum Unia hun handtekening onder een samenwerkingsakkoord: Samen-Werken. In het akkoord beloven ze gezamenlijk te investeren in diversiteit op de werkvloer, kennisdeling en het uitwisselen van goede voorbeelden, bijvoorbeeld rond de anti-discriminatiewetgeving.

Lees meer

Daling werkloosheid in Brussel en Vlaanderen

Actiris en VDAB hebben recentelijk hun werkzoekendencijfers van 2019 bekend gemaakt. Daaruit bleek dat zowel in Brussel als in Vlaanderen het aantal werkzoekenden is afgenomen. 

Lees meer

Minister Clerfayt en Brusselse werkgevers bespreken Brusselse arbeidsmarkt

Minister van werkgelegenheid en beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) ontmoette recentelijk een twintigtal grote werkgevers uit het Brusselse Gewest die lid zijn van Beci. Ze voerden gesprekken om na te denken over het thema: De Brusselse arbeidsmarkt beter beheren?

Lees meer