Tracé Brussel Nieuws

29/11/2019

Wereldaidsdag 2019

Op zondag 1 december 2019 is het Wereldaidsdag, een dag waarop er wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor hiv en aids.

Lees meer

VDAB: een andere aanpak dan RVA

Op de plenaire vergadering van het Vlaams parlement (16/10/19) werd de vraag gesteld door Axel Ronse (N-VA) en Tom Ongena (Open Vld) aan Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) of de VDAB wel voldoende sancties uitvoert tegen werkzoekenden die de gemaakte afspraken niet naleven. Crevits betreurde ten zeerste dat de manier waarop de VDAB nu werkt zo wordt afgewogen t.o.v. de manier waarop de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen) vroeger werkte. Wim Adriaens en Hilda Eestermans, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en directeur van de controledienst, kwamen naar aanleiding van deze vraag tijdens een commissie Economie en Werk (24/10/19) toelichten waarom de controlerende en sanctionerende aanpak van de VDAB fundamenteel verschilt met de vroegere aanpak van de RVA.

Lees meer

Dynam-Reg Colloquium

Het Dynam-Reg Colloquium werd georganiseerd naar aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid. De website van de RSZ zal vernieuwd worden, en Dynam en Dynam-Reg werden voorgesteld.

Lees meer

Opleidingen bij Atelier Groot Eiland

Atelier Groot Eiland is nog op zoek naar kandidaten voor hun competentieversterkende opleidingen op de werkvloer.

Lees meer

Workshops STARTPROjecten

Organisaties en scholen kunnen met hun medewerkers en/of met deelnemers aan projecten of leerlingen, gratis workshops volgen in het Brussel FabLab, een initiatief van STARTPROjecten.

Lees meer

Arbeiders en potentiële werkgevers dichter bij elkaar brengen

Studenten personeelsbeleid (HRM) van Odisee brachten onlangs een bezoekje bij de arbeiders van FIX. Ze onderzochten welke obstakels de zoektocht naar werk bemoeilijken, waarbij ze de theorie uit de opleiding toetsten aan de praktijk door in gesprek te gaan met de FIX’ers. In de tweede fase worden de arbeiders op 10 december uitgenodigd op de talentenmarkt van Voka, waar ze rechtstreeks in contact komen met werkgevers. 

Lees meer

Nieuw telefoonnummer

Het telefoonnummer van het Agentschap Integratie en Inburgering-bon regio Brussel wijzigt binnenkort. Vanaf 3 december 2019 is het nieuw telefoonnummer: 02 701 73 80, en vind je alle actuele informatie terug op de website.

Lees meer

Circular Economy Hotspot Belgium 2019

Van 18 tot en met 20 november 2019 vond de eerste Circular Economy Hotspot Belgium plaats, waar Belgische ondernemingen tonen welke innovatieve circulaire oplossingen zij ontwikkelen of reeds op de markt hebben gebracht.

Lees meer

Positieve impact van tewerkstelling op levensverwachting

Het centrum voor Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel deed de afgelopen jaren onderzoek naar de ongelijkheden in levensverwachting in België en presenteerde vorige maand zijn onderzoeksresultaten. Daaruit bleek dat tewerkstelling een positieve impact heeft op de levensverwachting. 

Lees meer

Wie werkt maakt meer kans op een nieuwe job

Meer dan de helft van werknemers die voor een nieuwe job aangeworven worden zijn al aan het werk. Slechts 14% is werkzoekend. Dat blijkt uit een onderzoek over loopbaanbewegingen. Het is voor het eerst dat die bewegingen zo gedetailleerd in kaart zijn gebracht. Onderzoekers van het HIVA (KU Leuven) hebben de bewegingen naar en vanuit werk zowel op kortere (van kwartaal naar kwartaal) als op langere termijn (na een periode van 3 jaar) bij 1,5 miljoen werknemers onder de loep genomen, samen met het profiel van de werknemers en de kenmerken van de job.

Lees meer

Zoek een artikel