Tracé Brussel Nieuws

04/10/2019

Vlaams regeerakkoord

Sinds enkele dagen heeft Vlaanderen een nieuwe regering, die ook een lijvig regeerakkoord van 300 bladzijden heeft gepubliceerd. Terwijl wij, samen met het Vlaams parlement, in spanning wachten op de presentatie van de begroting hebben we voor u al de plannen die in het regeerakkoord staan beschreven geanalyseerd. In deze nieuwsbrief vindt u stukken over de beleidsdomeinen onderwijs, werk en sociale economie en de specifieke thema’s duaal leren en Brussel. Veel leesplezier!

Het volledige akkoord vindt u hier terug.

Lees meer

Vlaams regeerakkoord: onderwijsvernieuwingen

Op het vlak van onderwijs wil de nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vijf grote uitdagingen aangaan: de onderwijskwaliteit, het lerarentekort en hun status, de juiste begeleiding van onze kinderen op de juiste plaats, het capaciteitstekort en de studieduur in ons hoger onderwijs. Hieronder worden de betrokken onderwerpen voor de SPI-sector uit het regeerakkoord besproken voor het beleidsdomein Onderwijs.

Lees meer

Vlaams regeerakkoord: werk en sociale economie

De primaire doelstelling van de nieuwe Vlaamse minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is het verhogen van de werkzaamheidsgraad van bijna 75% naar 80%. Daarvoor moeten 120 000 Vlamingen aan een job geholpen worden. Cruciaal om dat te bereiken is de duidelijkere regisseursrol die VDAB toebedeeld krijgt, naast een rist maatregelen die activerend moeten werken.

Lees meer

Vlaamse regering zet verder in op duaal leren

In het Vlaams regeerakkoord bevestigen de regeringspartners het geloof in de kansen die duaal leren kan bieden als volwaardige leerweg. De Vlaamse Regering wil de komende legislatuur zowel het onderwijsveld als arbeidsmarktactoren stimuleren om de wederzijdse belangen van duaal leren maximaal te benutten.

Lees meer

Vlaams regeerakkoord: Brussel

Vlaanderen blijft resoluut kiezen voor zijn hoofdstad Brussel en een sterke band met de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Vooral de rol van Brussel als belangrijke motor voor de Vlaamse economie wordt daarbij vooruitgeschoven. Zo lazen we ook al in het onderdeel over het beleidsdomein werk en sociale economie dat de Vlaamse regering wil inzetten op een versterkte interregionale mobiliteit en het nieuwe samenwerkingsakkoord met Brussel daarbij prioritair de aandacht krijgt.

Lees meer

UB³-bijscholingsmodule VCA

Groep INTRO organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met de steun van VDAB, een UB³-bijscholingsmodule VCA.

Lees meer

Bijscholingsmodule rechten en plichten als werknemer

Brusselleer organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met de steun van Actiris, een bijscholingsmodule die werknemers inlicht over hun rechten en plichten. 

Lees meer

Jump naar Werk organiseert openingsevenement over solliciteren en sociale media

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseerde Jump naar Werk hun openingsevenement over solliciteren en sociale media in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel.

Lees meer

Open Bedrijvendag en Weekend van de Klant 2019

Op zondag 6 oktober 2019 organiseert Voka opnieuw de Open Bedrijvendag, waarbij 14 bedrijven in Brussel de deuren open zetten. Bovendien nemen dit weekend ook 149 winkels in Brussel deel aan het Weekend van de Klant, een initiatief van UNIZO, Comeos en UCM. 

Lees meer

Atelier Groot Eiland op Rabad Day

Op vrijdag 25 oktober 2019 vindt Rabad Day plaats, een namiddag gewijd aan workshops, coachings, gesprekken, presentaties en degustaties rond het thema duurzame voeding. Atelier Groot Eiland zal er ook aanwezig zijn. 

Lees meer

De arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen toegelicht

Het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie toont in een rapport aan dat Vlaanderen één van de krapste arbeidsmarkten van Europa kent.

Lees meer

Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking

Het Vlaams Steunpunt Werk publiceerde recentelijk een rapport waarbij ze vanuit een inclusieve benadering de bevolking op arbeidsleeftijd naar arbeidspotentieel hebben ontleed. De focus lag daarbij op groepen die traditioneel minder als arbeidsreserve worden beschouwd: de werkenden en de niet-beroepsactieven.

Lees meer

Jaarverslag 2018-2019 Vlor

Het jaarverslag 2018-2019 van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) staat online. 

Lees meer