Tracé Brussel Nieuws

06/09/2019

Regeerakkoorden Brussels Gewest en VGC

De Brusselse regeringsvorming verliep, zeker vergeleken met enkele andere formaties, redelijk vlot. Daardoor zijn er al geruime tijd ambitieuze beleidsverklaringen voorhanden, waarop de bevoegde ministers nu hun beleid kunnen baseren en uitwerken. Tracé Brussel Nieuws belicht voor u enkele belangrijke punten op het snijvlak van onderwijs-opleiding-arbeidsmarkt in Brussel.

Lees meer

Bevoegdheden in de Brusselse gewestregering en de VGC

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaat uit een minister-president, vier ministers (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) en drie staatssecretarissen. Hieronder vindt u de samenvatting van bevoegdheden; voor de complete versie van het ministeriele besluit klik hier.

Lees meer

Betaald Educatief Verlof wordt hervormd in Vlaanderen en Brussel

In het Regeerakkoord van het Brussels Gewest staat dat de Regering een hervorming zal doorvoeren van het beleid inzake betaald educatief verlof om dit uit te bouwen tot een instrument van permanente vorming dat essentieel is in de context van de veranderende arbeidsmarkt. In Vlaanderen werd zo’n hervorming al uitgewerkt: het Vlaams opleidingsverlof (VOV) vervangt vanaf 1 september het Betaald Educatief Verlof.

Lees meer

Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners (beleidsdomein WSE)

Wil uw organisatie diensten leveren aan werkzoekenden, werkenden, organisaties of ondernemingen? Wil u hiervoor financiering, een subsidie of andere ondersteuning via VDAB, SYNTRA Vlaanderen of het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) aanvragen?

Lees meer

Aanvraag erkenning ‘Beroepskwalificerende trajecten’

Sinds 2 september kunt u met uw organisatie een erkenning aanvragen voor een beroepskwalificerend opleidingstraject bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Lees meer

108ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Van 10 tot 21 juni 2019 vond de 108ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie plaats, waar de honderdste verjaardag van de Internationale Arbeidsorganisatie gevierd werd. Ook nam de Conferentie 2 belangrijke beslissingen.

Lees meer

Introductiecursus en kennismakingstoer

Op donderdag 28 november 2019 organiseert Tracé Brussel vzw opnieuw een introductiecursus en kennismakingstoer. Een ideale manier voor (nieuwe) medewerkers om het Nederlandstalige netwerk van socio-professionele inschakelingsorganisaties in Brussel te leren kennen!

Lees meer

Uitbreiding dienstverlening anderstalige werkzoekenden

Om de 8000 anderstalige Brusselse werkzoekenden zo snel mogelijk een opleiding Frans of Nederlands te laten volgen en hun tewerkstellingskansen een boost geven, heeft Actiris zijn dienstverlening uitgebreid. Voortaan kunnen zij rekenen op een gratis sociale tolkendienst in 22 talen. 

Lees meer

Ieder Talent Telt

Brusselse werkgevers in de social-profit die graag willen werken met mensen met een migratieachtergrond, maar ze nu nog onvoldoende bereiken, kunnen participeren aan het project Ieder Talent Telt van VIVO.

Lees meer

Opleiding tot Verzorgende/Zorgkundige

Op 7 oktober 2019 start het Opleidingscentrum Familiehulp Brussel opnieuw met een opleiding tot Verzorgende/Zorgkundige.

Lees meer

Engelstalige opleidingen vanaf 2020

Om de vraag naar IT'ers vanuit de arbeidsmarkt nog beter op te vangen, biedt INTEC Brussel vanaf 2020 Engelstalige opleidingen aan.  

Lees meer

Initiatie digitaal

JES Brussel organiseert van maandag 16 september tot en met woensdag 25 september 2019 een initiatie digitaal voor jonge Brusselaars tussen 18 en 30 jaar oud. 

Lees meer

Brailleliga: een andere kijk op werk

Op 9 september 2019 start de Brailleliga met een campagne rond tewerkstelling van mensen met een visuele handicap, onder de naam: Een andere kijk op werk.

Lees meer

Recht op onderwijs

VIA Don Bosco, een Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt, organiseert van 2 september tot 5 oktober 2019 de campagne Recht op onderwijs. Met deze campagne vragen ze aandacht voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs.

Lees meer

Week van de Geletterdheid

Van 9 september tot 15 september 2019 loopt de Week van de Geletterdheid, die ook dit jaar focust op het versterken van ouders. 

Lees meer

Dag van de Meertaligheid in Europees Parlement

Naar aanleiding van de Dag van de Meertaligheid op zaterdag 28 september 2019 krijgt u de kans om achter de schermen te kijken en te zien hoe het Europees Parlement in 24 talen werkt.

Lees meer

Brunch op zondag

Vanaf 8 september kun je elke zondag van van 10u30 tot 13u30 bij Bel Mundo terecht voor een lekkere brunch.

Lees meer

Invloed van origine op tewerkstellingskansen

View, het Brussels observatorium voor werk en opleiding, publiceerde recentelijk een wetenschappelijke studie over de invloed van origine op tewerkstellingskansen. Daaruit bleek dat het moeilijker is om werk te vinden als je buitenlandse roots hebt, ook als je een diploma hebt.

Lees meer

Eindrapport @level2work

Het HIVA publiceerde recent het eindrapport van het AMIF-project @level2work. Het doel van dit project was om hoogopgeleide anderstalige nieuwkomerste begeleiden naar een job op hun studieniveau. 

Lees meer

Jeugdwerkloosheid: een verhaal van ups en downs

VDAB haalt de pubicatiereeks VDAB ontcijfert vanonder het stof met een themanummer rond de evalutie van de jeugdwerkloosheid de laatste 30 jaar. 

Lees meer

Jaarverslag 2018 Economisch-Sociale Raad BHG

Het jaarverslag 2018 van de Economisch-Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR BHG) bevat een rijke opsomming van de activiteiten van de ESR, waaronder 87 adviezen op vraag van de Regering, 12 initiatiefadviezen en 9 bijdragen. Er wordt ook verder ingezoomd op de verwezenlijking van de Strategie Go4Brussels 2025 en de oprichting van de Dienst sectorale facilitatie.

Lees meer

Nieuwe visualisatie trendindicatoren

Het Steunpunt Werk heeft een nieuwe visualisatie van de Excel-toepassing Trendindicatoren Vlaamse arbeidsmarkt doorgevoerd. 

Lees meer