Tracé Brussel Nieuws

07/06/2019

Publicatie magazine Tracé Brussel: wegen naar werk

Tracé Brussel vzw presenteert met trots een unieke uitgave… Brussel: wegen naar werk! Met deze publicatie willen we de aandacht vestigen op het ruime Nederlandstalige aanbod in de sector van de socio-professionele inschakeling (SPI) in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Lees meer

Schakels naar Werk: editie 2019

Graag stellen wij je de nieuwe brochure Schakels naar Werk 2019 voor, met alle geactualiseerde gegevens in een kleurrijk jasje.

Lees meer

Het Schoolverlatersrapport 2019: een diploma en werkervaring geven je vleugels!

Het gemiddelde aantal werkzoekende schoolverlaters daalt voor het vijfde jaar op rij, van 13 procent in 2013 naar 8,9 procent in 2018. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport 2019 van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Van de 72.776 jongeren die in Vlaanderen de school verlieten in 2017 waren er een jaar later in 2018 nog 6.483 op zoek naar werk. Dit is het laagste werkzoekendenaandeel in vijf jaar tijd en weerspiegelt volgens de VDAB het gestage herstel van de economie na de eurocrisis.

Lees meer

Kaderakkoorden Brusselse regering

De Brusselse regering heeft kaderakkoorden gesloten met verschillende economische sectoren die in Brussel actief zijn, met name de horeca, technologische industrie, elektrotechniek en de uitzendsector. Deze kaderakkoorden passen binnen de Strategie Go4 Brussels 2025 en moeten leiden tot de uitbouw van een echt partnerschap inzake werkgelegenheid en opleiding tussen het Gewest en de economische sectoren.

Lees meer

Vlaamse Regering geeft startschot voor duaal leren in het hoger en het volwassenenonderwijs

In de memorie van toelichting bij het decreet duaal leren en de aanloopfase van 30 maart 2018 gaf de Vlaamse Regering de ambitie te kennen om het stelsel van duaal leren uit te breiden naar het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Op 24 mei 2019 gaf de uittredende regering haar goedkeuring voor de twee startnota’s voor deze onderwijsniveaus.

Lees meer

Internationale Arbeidsorganisatie bestaat 100 jaar

In 1919, 100 jaar geleden, ontstond de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) als onderdeel van het Verdrag van Versailles na WOI als de Volkerenbond. De organisatie zet zich ook vandaag nog volop in voor waardig werk voor iedereen, overal ter wereld. 

Lees meer

De Brusselse Schoolverlatersdag 2019: the aftermovie

Op vrijdag 3 mei 2019 vond de derde editie van de schoolverlatersdag succesvol plaats in het Herman Teirlinckgebouw op de site van Tour en Taxis. Dit project ondersteunt laatstejaars uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel om de mogelijkheden na het afstuderen te ontdekken.

Lees meer

UB³-bijscholingsmodule plaatsen van soepele vloerbekleding

Groep Intro organiseert, op initiatief van Tracé Brussel vzw en met steun van VDAB de UB³-bijscholingsmodule Plaatsen van soepele vloerbekleding. Voor deze module zijn er nog plaatsen vrij!

Lees meer

Voorstelling lift BRUSSEL

Op donderdag 23 mei 2019 stelde CVO Lethas haar nieuw project lift BRUSSEL voor. 

Lees meer

Opleiding Zorgambassadeur

Op 9 september 2019 start de vooropleiding Cultuursensitieve Zorgambassadeur, voor werkzoekenden die reeds zorg dragen voor senioren en die hiervan hun beroep willen maken. EVA bxl organiseert deze opleiding in samenwerking met enkele partners.

Lees meer

Economie, werk en opleiding voor 1 minister

Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel vragen de toekomstige Brusselse regering om economie, werk en opleiding in één bevoegdheidsportefeuille te behouden.

Lees meer

Schoolwinkelproject S.KOOL

Na een opleiding verkoopstechnieken, Nederlands en communicatie ontvingen elf jongeren afgelopen dinsdag hun diploma in het kader van het eerste Belgische schoolwinkelproject S.KOOL.

Lees meer

Jaarverslag FIX 2018

Het jaarverslag 2018 van FIX staat online. 

Lees meer

Directe tewerkstelling op Brussels Airport

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) publiceerde, in samenwerking met Aviato, een trendrapport over de tewerkstelling op Brussels Airport. 

Lees meer

Duaal leren op de kaart: realisaties SYNTRA Vlaanderen 2016-2019

SYNTRA Vlaanderen bundelde onlangs al zijn concrete realisaties tussen 2016 en 2019 wat betreft duaal leren, ondernemersvorming en innovatie & kennisdeling in een publicatie. 

Lees meer

Deelname aan de arbeidsmarkt van vluchtelingen en asielzoekers in Brussel: Innovatie en institutionele complementariteit

Brussels Studies, het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel, publiceerde recentelijk een analyse over de deelname aan de arbeidsmarkt van vluchtelingen en asielzoekers in Brussel.

Lees meer