Tracé Brussel Nieuws

26/06/2015

VDAB nu ook bemiddelaar in Brussel

 Minister Philippe Muyters (N-VA) brengt meer duidelijkheid over het nieuwe principeakkoord tussen VDAB en Actiris. Dit akkoord moet op 1 juli nog door de gezamenlijke raden van bestuur van Actiris en VDAB worden goedgekeurd. In dit akkoord worden noch streefcijfers, noch een scope van bemiddeling opgenomen. 

Lees meer

Salon Training & Job Access@Brussels

Op 27 oktober 2015 organiseert het Jobhuis Brussel-Stad het salon Training & Job Access@Brussels in het Koning Boudewijnstadion. Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers of wilt u uw bedrijf beter bekend maken bij werkzoekenden? Reserveer dan snel een gratis stand voor dit job- en vormingssalon.
 

Lees meer

Opleiding “Medewerker frontoffice” in bankensector

De sociale partners in de banksector (PC310) bieden in het kader van hun Jongerenplan 2014-2015 een opleidingstraject van alternerend leren aan voor werkzoekende jongeren onder de 26. Op maandag 29 juni vindt er een infosessie plaats bij Actiris. 
 

Lees meer

Leer- en groeikansen voor jongeren, ook in uw organisatie?

Valt uw organisatie onder het paritair comité 329 met als rsz kengetal 262, 076, 862 of 176? Zo ja, waarom dan geen jongeren deeltijds te werk stellen in jouw organisaties gedurende het schooljaar 2015-2016 in het kader van Leren en Werken?

Lees meer

Me and my job

Brusselse jongeren die een organisatie zoeken die hen kan helpen in hun zoektocht naar werk, een opleiding of studie kunnen voortaan terecht op de nieuwe website van het Brussels gewest: meandmyjob.brussels. De website is opgericht in het kader van de Brusselse jongerengarantie.
 

Lees meer

Wijkantennes van het wijkcontract Jonction feestelijk geopend!

Na een jaar van onderzoek ging het duurzaam wijkcontract Jonction op 1 januari 2015 van start voor 4 jaar.  Op woensdag 24 juni werden de twee wijkantennes van dit wijkcontract officieel geopend door Ans Persoons, Brusselse schepen bevoegd voor de Wijkcontracten. 

Lees meer

Meer jobstudenten aan het werk in 2014

In 2014 is de studentenarbeid met vijf procent toegenomen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels). Maar liefst 469.000 jobstudenten (56 procent  vrouwen, 44 procent mannen) gingen aan de slag.  Het is al de vijfde jaarlijkse stijging op rij.

Lees meer

Goesting in Nederlandstalige beroepsopleidingen

Na de film, nu ook de brochure. Eind vorig jaar realiseerde Tracé Brussel, met de medewerking van de partners van het Jobhuis Brussel-Stad (Actiris-agentschap, PWA/ALE, OCMW/CPAS, Mission Locale pour l'emploi de Bruxelles-Ville, de Werkcentrale/Centrale de l'emploi, Werkwinkel Brussel) een promotiefilm die (anderstalige) werkzoekenden laat kennis maken met Nederlandstalige trajecten naar werk. Aanvullend ontwikkelde Tracé Brussel een brochure, eveneens in het kader van de lokale projecten - oproep vanuit Actiris. 

Lees meer

Oproep: Close the Gap – PC Solidarity

Close the Gap wil in het kader van PC Solidarity, haar Belgische activiteitenluik, de digitale kloof in België verder helpen te dichten door hoogwaardige gebruikte computers ter beschikking te stellen en hierdoor de toegang tot technologie van bepaalde doelgroepen te vergemakkelijken. De klemtoon ligt op het verhogen van de kansen tot tewerkstelling voor kansarme groepen.

Lees meer

Nieuw aanbod Leren en Werken

Vorige week kon u in deze nieuwsbrief reeds het aanbod van opleidingen in de Leertijd vinden. Ook de overige Centra Leren en Werken pakken uit met nieuwe opleidingen. Alle jongeren van 15 tot 25 jaar zijn ook volgend schooljaar welkom in de drie Nederlandstalige Centra voor Deeltijds Onderwijs van het Brussels gewest. 

Lees meer

Shake your matchmaker!

Er zit meer in een mens dan een diploma. De juiste collega's vind je vaak op basis van hun ervaringen en competenties. De automatische vacaturematchingtool van VDAB matcht nu ook werkzoekenden en vacatures op basis van ervaring en competenties.  
 

Lees meer

BEL10 tackelt thema’s werk en kansen

Radio 1 hield de afgelopen weken een grote volksraadpleging rond tien maatschappelijke thema's, onder de noemer BEL10. Ook de thema's kansen en werk kwamen aan bod. 

Lees meer

Schakels Naar Werk: editie 2015

Tracé Brussel biedt u graag nog haar jaarverslag De Tracé Tijd 2014 alsook de nieuwe editie van de brochure Schakels naar Werk 2015. 

Lees meer