Beleidsnieuws

20 jaar FOD sociale zekerheid in beweging

Op 23 mei 2021 was het 20 jaar geleden dat het Koninklijk Besluit verscheen dat aan de basis lag van de oprichting van de FOD Sociale zekerheid. Ze vervult drie strategische taken: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en bestrijding van sociale fraude. Haar missie: het leven en de levensstandaard van burgers verbeteren door een duurzame sociale zekerheid en sociale bescherming. 

Om dat te realiseren evalueert men voortdurend de doelmatigheid en doeltreffendheid van onze sociale zekerheid in haar essentiële opdrachten. Daarnaast wil men de samenwerking tussen de actoren van de sociale zekerheid bevorderen om haar coördinerende rol te vervullen en zo een innovatieve netwerkorganisatie te worden. De FOD Sociale zekerheid stimuleert ook interacties tussen wetenschap en politiek om ervoor te zorgen dat het beleid wetenschappelijk onderbouwd is. Zo is men ook betrokken bij de strijd tegen 'fake news’. Ze bevorderen de continue interactie met onze gebruikers door middel van transparantie en objectieve communicatie om zo een maatschappelijk draagvlak te creëren.

Sinds 29 januari heeft de FOD Sociale zekerheid een nieuwe voorzitter, Peter Samyn. Zijn ambitie is om, samen met de bevoegde ministers, de sociale zekerheid een nieuw elan te geven en weerbaar te maken voor de vele uitdagingen waarvoor ze staat. Benieuwd naar de ambities? Je ontdekt ze in deze video.