Beleidsnieuws

108ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie

Van 10 tot 21 juni 2019 vond de 108ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie plaats, waar de honderdste verjaardag van de Internationale Arbeidsorganisatie gevierd werd. Ook nam de Conferentie 2 belangrijke beslissingen.

Ten eerste werd er een nieuwe conventie aangenomen die erkent dat geweld en pesterijen in het arbeidsmilieu een schending van de mensenrechten of een inbreuk op deze rechten kunnen vormen. Deze nieuwe internationale arbeidsnorm moet de werknemers en de bedienden beschermen, ongeacht hun contractueel statuut. België legde voornamelijk de nadruk op de componenten die noodzakelijk zijn voor een beleid tegen geweld en pesterijen, zoals de invoering van preventiebeleid op de arbeidsplaats; een bedrijfscultuur gebaseerd op wederzijds respect; de invloed van de risicofactoren in verband met de arbeidsorganisatie en het beheer van de human resources; enzoverder.

Ten tweede werd ook de Eeuwfeestverklaring aangenomen, die richting geeft aan de toekomst van de organisatie en de toekomst van de arbeid. België legde hierbij de nadruk vooral op de klimaatverandering, de vermindering van informele arbeid en de realisatie van de gendergelijkheid. Daarnaast kwamen ook andere elementen aan bod, zoals de rol van de technologie van morgen ten dienste van waardig werk en van de duurzame ondernemingen; het recht op levenslang leren en sociale bescherming; de bescherming tegen geweld en discriminatie op het werk; enzoverder.

Meer info leest u hier.