Publicaties en analyse

10% Brusselaars spreekt geen Nederlands, Frans of Engels

BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, heeft in opdracht van Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet (sp.a), zijn derde Taalbarometer afgerond. De Taalbarometer schetst op basis van een representatieve steekproef een accuraat taalbeeld van de Brusselse bevolking.

Uit het derde onderzoek blijkt een verhoogde taaldiversiteit waarin het model van twee taalgemeenschappen als identificatiekader voor de inwoners sterk onder druk staat, maar waarbij de officiële talen overeind blijven.

In de meertalige context van Brussel houdt het Nederlands betrekkelijk goed stand. In amper 5 procent van de Brusselse gezinnen wordt nog Nederlands gesproken, maar het aantal gezinnen waar men Frans én Nederlands spreekt is wel toegenomen tot 22%. Brussel wordt taalgemengder maar het valt tegelijk op dat de ‘algemene’ kennis van zowel het Frans, het Engels als het Nederlands er op achteruitgaan. Een op de tien Brusselaars spreekt geen Frans, Nederlands of Engels. De enige taal die er in alle opzichten op vooruitgaat is het Arabisch. Eén op de vijf Brusselaars spreekt Arabisch. Dat is drie keer meer dan zes jaar geleden.

Het onderzoek legt ook een belangrijk verband tussen de dalende kennis van het Nederlands en het Engels en de hoge jeugdwerkloosheid. Een groeiende groep jongeren die school liepen in het Franstalig onderwijs spreken minder en minder een aanvaardbaar niveau Nederlands en Engels. Met als gevolg dat niet langer de leeftijd maar het onderwijsniveau de taalkennis van een generatie jongeren bepaalt.

Pascal Smet ziet enkele uitdagingen voor Brussel:

  • "Nieuwe Brusselaars die eentalig zijn en geen aansluiting vinden met de meertalige sociaaleconomische realiteit, mogen niet aan hun lot overgelaten worden". 
  • "Het is tijd om in Brussel Engels als officiële taal in te voeren. Een nodige geste naar de internationale gemeenschap. Brussel zal internationaal zijn of niet zijn”.
  • Waar in het Nederlandstalig onderwijs de taalbeheersing een issue is slaagt men er in het Franstalig onderwijs niet in om leerlingen een minimum aan Nederlands en Engels aan te leren. "Het ter beschikking stellen van Nederlandstalige leerkrachten in het Franstalig onderwijs zou een oplossing kunnen zijn” aldus Pascal Smet.


Een samenvatting van het rapport leest u hier (pdf, 77,7 kB).