Werktafels Zorgjobs in transformatie (Talenkennis Nederlands in de Brusselse zorgsector)

Datum:
vrijdag, 7 juni, 2019
Wat is het?

Huis voor Gezondheid vzw en Tracé Brussel vzw organiseren op 7 en 21 juni 2019 werktafels over twee thema’s, namelijk Talenkennis Nederlands in de Brusselse zorgsector en Hoe kan de zorgsector onontgonnen talenten, competenties en kwalificaties beter ontdekken en benutten.

Ze willen graag de vragen die samenhangen met deze thema’s ontrafelen en daarbij beroep doen op jullie inspiratie. Op de interactieve werktafels creëren we ruimte voor de deelnemers om na te denken over de verschillende facetten van deze thema’s en inzichten en ervaringen te delen met elkaar om tot concrete denkpistes te komen. 

De uitgewerkte inzichten worden na de werktafels nog teruggekoppeld. Afhankelijk van de geleverde resultaten, proberen wij concrete voorstellen te formuleren over hoe de werknemers en de werkzoekenden in de zorgsector hieromtrent beter ondersteund kunnen worden. U vindt hier een verslaggeving van de verschillende thema's die tijdens het debat werden gedetecteerd.

Wanneer?

9u30-12u30

Meer info?

Meer informatie en een concreter uitgewerkt programma volgt binnen enkele weken. Heeft u interesse om deel te nemen? Laat het ons weten via dit formulier