Vorming 'Omgaan met psychische problemen op de werkvloer'

Datum:
maandag, 29 maart, 2021
Wat is het?

Tracé Brussel vzw organiseert in samenwerking met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel de vorming 'Omgaan met psychische problemen op de werkvloer'. De vorming duurt 6 uur en is verdeeld over twee maandagnamiddagen, namelijk op 8 maart 2021 (inleiding en theorie psychische problemen) en op 29 maart 2021 (casussen en sociale kaart Brussel), telkens van 13u tot 16u.

Tijdens het eerste deel bespreken we de psychische stoornissen. Wat zijn de kenmerken en de symptomen en hoe kan je ze herkennen? Hoe gaat men als hulpverlener om met deze stoornissen? Wat mag je als hulpverlener doen en wat niet? Tijdens het tweede dagdeel gaan we uit van de ervaringen en casussen van de deelnemers. 

Door wie?

Tracé Brussel vzw en CGG Brussel

Wanneer?

13u-16u

Waar?

Online

Meer info?

Inschrijven kan via deze link.