Infosessie diplomagelijkwaardigheid (alternatieven voor de gelijkschakeling van een buitenlands diploma/studiebewijs)

Datum:
donderdag, 13 december, 2018
Wat is het?

Actiris heeft een partnership met BON en CIRÉ gesloten om werkzoekenden die hun diploma in het buitenland hebben behaald te helpen om dit diploma te laten erkennen. BON en CIRÉ zullen een nieuwe reeks informatiesessies houden voor professionelen die rechtstreekse contacten met werkzoekenden hebben.

Deze sessies zijn erop gericht om consulenten nuttige informatie te verstrekken, zodat zij:

  • Een persoon die een aanvraag tot gelijkstelling wenst in te dienen, kunnen inlichten en dit zowel voor de Vlaamse Gemeenschap als voor de Federatie Wallonië-Brussel (voorwaarden voor de indiening, vaak voorkomende problemen, gegevens van gespecialiseerde diensten die kunnen helpen om een dossier voor een gelijkstellingsaanvraag in te dienen enz.)
  • Beslissingen m.b.t. een gelijkstelling kunnen begrijpen.

Naast de gelijkschakeling van een diploma bestaan andere mogelijkheden om eerder verworven kwalificaties/competenties te laten erkennen (formeel, informeel en niet formeel verworven).

  • Voor wie? Mensen die niet over een diploma beschikken, mensen met een buitenlands studiebewijs die geen gelijkschakeling konden verkrijgen.
  • Hoe? Bij elk van die alternatieven horen bepaalde voorwaarden, procedures en specifieke aanspreekpersonen.

Door de complexiteit van de bestaande procedures is betrouwbare informatie cruciaal, opdat mensen snel de geschikte procedure kunnen kiezen en op die manier te lange, ontmoedigende procedures en hoge of onnodige kosten vermijden.  Het voorkomt ook dat ze te veel afwijken van hun professioneel perspectief. Het doel van deze vorming is de consulent te voorzien van betere instrumenten bij het werken aan alternatieven voor diplomagelijkschakeling.

Door wie?

Actiris

Voor wie?

Professionelen die rechtstreekse contacten met werkzoekenden hebben

Wanneer?

14u tot 16u30 

Meer info?

De informatiesessies zijn beperkt tot hoogstens 20 personen per sessie.

U kan zich inschrijven door een email te versturen naar Damien Janssens : djanssens@actiris.be met vermelding van de volgende informatie :

  • de datum van de infosessie aan dewelke uw wens deel te nemen
  • uw naam, voornaam, functie, organisatie
  • uw email adres en het telefoonnummer waarop we u kunnen contacteren

Er zullen overigens ook infosessies voor de werkzoekenden worden ingericht.  U kan deze raadplegen via:  http://mijndiploma.be/agenda

Voor bijkomende informatie: djanssens@actiris.be