Infosessie diplomagelijkschakeling en alternatieven (FR)

Datum:
donderdag, 14 november, 2019
Wat is het?

BON en CIRÉ organiseren een nieuwe reeks informatiesessies en workshops voor professionelen die rechtstreekse contacten hebben met werkzoekenden:

Algemene infosessie diplomagelijkschakeling

Het doel van algemene infosessie is dubbel. Deze sessies zijn erop gericht om consulenten nuttige informatie te verstrekken, zodat zij:

 • een persoon die een aanvraag tot gelijkstelling wenst in te dienen, kunnen inlichten en dit zowel voor de Vlaamse Gemeenschap als voor de Federatie Wallonië-Brussel (voorwaarden voor de indiening, vaak voorkomende problemen, gegevens van gespecialiseerde diensten die kunnen helpen om een dossier voor een gelijkstellingsaanvraag in te dienen enz.);
 • beslissingen m.b.t. een gelijkstelling kunnen begrijpen.

Verdiepingsatelier diplomagelijkschakeling​

Er wordt ook een verdiepingsatelier voorzien dat echter enkel in het Frans wordt georganiseerd. Tijdens dit atelier wordt er ingegaan op praktische oefeningen rond de samenstelling en indiening van een gelijkwaardigheidsaanvraag bij de bevoegde overheden. Om hieraan deel te nemen is het echter noodzakelijk om een basiskennis over de thematiek te hebben, die je bijvoorbeeld hebt opgebouwd o.b.v. een eerdere deelname aan een infosessie.

Infosessie alternatieven voor diplomagelijkschakeling​

Naast de gelijkschakeling van een diploma bestaan andere mogelijkheden om eerder verworven kwalificaties/competenties te laten erkennen (formeel, informeel en niet formeel verworven).
Voor wie? Mensen die niet over een diploma beschikken, mensen met een buitenlands studiebewijs die geen gelijkschakeling konden verkrijgen.

Hoe? Bij elk van die alternatieven horen bepaalde voorwaarden, procedures en specifieke aanspreekpersonen. Door de complexiteit van de bestaande procedures is betrouwbare informatie cruciaal, opdat mensen snel de geschikte procedure kunnen kiezen en op die manier te lange, ontmoedigende procedures, niet te veel afwijken van hun professioneel perspectief en hoge of onnodige kosten vermijden. Het doel van deze vorming is de consulent te voorzien van betere instrumenten bij het werken aan alternatieven voor diplomagelijkschakeling.

Besproken alternatieven:

 • Examencommissie
 • Alternatief toegangsrecht tot hoger onderwijs
 • Eerder verworven competenties
 • Jury voor universitair onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles
 • Ervaringsbewijs
 • Toelatingsexamen
 • Instapkaarten
 • Professionele opleidingen – CQ6
 • Vestiging als zelfstandige op basis van diploma/professionele ervaring
 • HBO5
 • Opleidingen door bedrijven
 • Project600, project360, CESS -Projet 9
Wanneer?

14u - 16u30

Waar?

Sterrenkundelaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Meer info?

Je kan je inschrijven door een e-mail te versturen naar Saïd Chtiouen: schtiouen@actiris.be met vermelding van
de volgende informatie:

 • de datum van de infosessie of workshop waaraan je wil deelnemen
 • jouw naam, voornaam, functie, organisatie
 • jouw e-mailadres en een telefoonnummer waarop we jou kunnen contacteren

Opgelet: max. 20 personen per sessie