Congres VDAB en RIZIV: 10 jaar in 7 stappen

Datum:
dinsdag, 19 november, 2019
Wat is het?

Op 24 april 2009 organiseerde de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde voor het eerst een studiedag over arbeidsmarkt en reïntegratie. Dit initiatief illustreerde de complementariteit van de verschillende actoren en resulteerde eind 2009 in een intentie tot nauwere samenwerking tussen VDAB, GTB en de verschillende ziekenfondsen. Begin 2011 werd -tussen het RIZIV en de VDAB- “het pilootproject” gelanceerd, een bijzondere toepassing van de “Beroepsherscholing” zoals voorzien in de gecoördineerde wet van 14-7-1994 (Art 109bis). Na evaluatie van de opgebouwde samenwerkingen ontstond de nood aan een nieuwe overeenkomst die voortbouwde op de twee vorige, maar tegelijkertijd probeerde om een antwoord te bieden op een aantal vastgestelde knelpunten. De nieuwe overeenkomst integreerde de beide vorige samenwerkingsovereenkomsten en werd afgesloten tussen VDAB, GTB, alle ziekenfondsen én het RIZIV. Dit was de basis voor het huidige “raamakkoord”. Vandaag, ruim 10 jaar later brengen we alle stakeholders samen om kort terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken. In de overtuiging dat elk talent telt en nodig is op de arbeidsmarkt! 

Het programma vindt u hier

Voor wie?

Adviserend artsen, arbeidsartsen, re-integratiemedewerkers van de ziekenfondsen en interne en externe preventiediensten, sociale partners, beleidsmakers, medewerkers van RIZIV, VDAB, GTB, en hun partners, stakeholdersorganisaties en iedereen die geïnteresseerd is.

Waar?

Congres- en erfgoedcentrum Lamot, Mechelen

Meer info?

Inschrijven kan via deze link. Het maximum aantal deelnemers is 300.