Algemene infosessie diploma-erkenning (NL)

Datum:
donderdag, 26 november, 2020
Wat is het?

Algemene infosessie diplomaerkenning

Het doel van de algemene infosessies is tweeledig. Ze zijn erop gericht om consulenten nuttige informatie te verstrekken, zodat zij:

  • Werkzoekenden kunnen helpen bij een aanvraag voor diplomagerkenning bij zowel de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) als de Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Elementen die aan bod komen zijn o.a. de voorwaarden voor de indiening, vaak voorkomende problemen en de gegevens van gespecialiseerde diensten die kunnen helpen om een erkenningsaanvraag in te dienen.
  • Zelf de beslissingen van NARIC en de FWB kunnen interpreteren.
Door wie?

Actiris, Bon en Ciré

Wanneer?

14u-16u30

Waar?

Online

Meer info?

Je kan je inschrijven door een e-mail te sturen naar Saïd Chtiouen: schtiouen@actiris.be met vermelding van
de volgende informatie:

  • de datum van de infosessie of workshop waaraan je wil deelnemen
  • jouw naam, voornaam, functie, organisatie
  • jouw e-mailadres en een telefoonnummer waarop we jou kunnen contacteren

Opgelet: max. 20 personen per sessie